เมนูหลัก

e-book

ยินดีต้อนรับ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ   “...ทรัพยากรด้านประมงจะต้องจัดเป็นระเบียบ ความสำคัญไม่ ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดี หรือเลี้ยงปลาให้เติบโต
   ความสำคัญอยู่ที่ด้านบริหารการจับปลาเพื่อให้ ประชาชนได้ประโยชน์ จริงๆ...”