"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้"
 
ประมงจังหวัดสงขลา
จำนวนผู้เข้าชม <Free Web Counter>

นายก่อเกียรติ กูลแก้ว
ประมงจังหวัดสงขลา

เมนูหลัก
ข้อมูลแผนที่ GIS
ข้อมูลการประมงในสงขลา
เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง
เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่
เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด
ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เครื่องมือประมงประจำที่
เขตฟาร์มทะเล
แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา
ข้อมูลไซนั่งปี 2554
ข้อมูลด้านการประมง
ข้อมูลการจดทะเบียนเรือ
ข้อมูลโพงพางและไซนั่ง
ข้อมลูทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง
ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงจรเข้
ผลผลิตสัตว์น้ำจืด
ผลผลิตกุ้งทะเล
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ
GPP
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ
ขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ขออนุญาตค้าสัตว์ป่าฯ
ขอนำสัตว์ป่าเคลื่อนที่
ขอครอบครองสัตว์ป่า
ขอหนังสือรับรอง CITES
ขออนุญาตขายอาหารสัตว์
ขึ้นทะเบียน(ทบ.,กปม.)
ขอหนังสือ (MD,FMD)
ขออนุญาต (อ.6)
คู่มือ IUU
ลิ้งอื่นๆ
จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน-ข่าวสมัครงาน

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
- ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่งไป 2 ตำแหน่ง
- สำนักงานประมงจังหวัดสงขลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง

- ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง(พนักงานราชการ) 11-2-58

- บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 11-2-58

- วาระประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๘๗ พรรษา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หาดสมิหลา บริเวณรูปปั้นนางเงือก โดยปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน 2 ล้านตัว และ เต่าตนุ จำนวน 4 ตัว

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๘๗ พรรษา
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ สวนสาธารณะหาดทรายเทียม หมู่ที่ ๑ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 12 กันยายน 2557 จังหวัดสงขลา และ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร อบต.ป่าขาด และ หน่วยงานองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.สิงหนคร ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2557 โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว ณ บริเวณ เขตฟาร์มทะเล ทะเลสาบสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

วันที่ 7 สิงหาคม 2557

นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหามหาราชินี
ณ ฝายชลประธานคลองปอม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดจำนวน 500,000 ตัว

 

............อ่่านข่าวย้อนหลัง...........

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลางการจัดจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง(9-3-58)

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ(9-3-58)

 

 
 

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร 0-7431-1302 โทรสาร 0-7432-1478
E-mail : fpo-songkhla@dof.in.th
http://www.facebook.com/fpo.songkhla