แนะนำสำนักงาน
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการประมง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลามงคล
 
 
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
 
 
 
งานดังที่อยากให้ดู

. ร่วมมือร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้ปลา

ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

 

 
 • กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 •  
   

   

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

  ร่วมจัดกิจกรรม โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

  ประจำปี 2558

   

   

   
   
   
   

   

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2558


   
   
   
   

   

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2558

   

   

   
   
   
   

   

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2558

   

   
   
   
   

   

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

  มอบปัจจัยการผลิตกับเกษตรกร

  โครงการสายใยรักฯ ปี 2558

   

   

   
   
   
   

   

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

  " ร่วมให้ความรู้ด้านการประมงกับเกษตรกร "

  ณ เขตพื้นที่ฯ จ.สุโขทัย

   

   
   
   
   

   

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

  "ร่วมกับประมงอำเภอตรวจเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร"

  ผู้เพาะเลี่ยงสัตว์น้ำจังหวัดสุโขทัย

   

   
   
   
  แผนงานโครงการ
   
   
   
   
   
   
  านโครงการ
  ประกาศจังหวัดสุโขทัย
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  ประกาศ สนง.ประมงสุโขทัย

  เชิญร่วม"ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

  เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ปี2558

   

   

   

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย(ในสวนหลวง ร.๙)
  เลขที่  181/2  ถนนสิงหวัฒน์  หมู่ที่  12  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64220 
  โทรศัพท์  0-5561-1220  โทรสาร  0-5561-1556  E-mail : fpo-sukhothai@dof.in.th