ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง

ป้ายโฆษณา

สภาวะการประมงในจังหวัดอุบลราชธานี

video conference การมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

สถิติด้านการประมงน้ำจืด

ความรู้ด้านการประมง

ลิงค์เพื่อนบ้าน

ระเบียบการเงินที่ควรรู้

ป้ายโฆษณา

สมัครสอบราชการ

ป้ายโฆษณา
ภาพกิจกรรม - โรงเรียน ตชด.
                            วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2554 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (นายสุพรม  พวงอินทร์) พร้อมด้วย นายแหลมทอง  เอมโอษฐ์  ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร และคณะ  ได้เดินทางไปมอบปัจจัยการผลิตเพื่อประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านปากลา อ.โขงเจียม (ภาพที่ 1 และ 2)  โรงเรียน ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร อ.สิรินธร (ภาพที่ 3 และ4)โรงเรียนบ้านโหง่นขาม  อ.ศรีเมืองใหม่ (ภาพที่ 5) โรงเรียน ตชด.บ้านป่าไม้ อ.บุญฑริก (ภาพที่ 6) โรงเรียน ศูนย์ ตชด. ป่าหญ้าคา อ.สิรินธร (ภาพที่ 7) และโรงเรียนบ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ (ภาพที่ 8) 
Category List
dsc08642_resize
dsc08642_resize
Image Detail
dsc08648_resize
dsc08648_resize
Image Detail
kangsri
kangsri
Image Detail
kangsri1
kangsri1
Image Detail
ngonkam
ngonkam
Image Detail
phamai
phamai
Image Detail
phayaka
phayaka
Image Detail
ssm14572_resize
ssm14572_resize
Image Detail

 

จำนวนที่จะแสดง 

 

 

ดร.ประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ป้ายโฆษณา

นโยบาย รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ป้ายโฆษณา

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

ป้ายโฆษณา

หน่วยงานสังกัดกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 13

การจัดการความรู้ (km)สำนักงาน