ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา http://web.ocsc.go.th/forking/

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร