เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์/ภาระกิจหน้าที่
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

ปลาประจำจังหวัดยโสธร

ติดต่อสอบถาม
ฐานช้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดยโสธร
รายงานการประชุม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนเกษตรกร
"ประกาศฤดูปลาวางไข่"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคาสัตว์น้ำ
พ.ร.บ.กฏหมายการประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
 
Link Online
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดขอนแก่น
 

 

 

 

 

 

 

  
    +++ยโสธร เมืองบั้งไฟโก   แตงโมหวาน    หมอนขวานผ้าขิต     แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ+++ .

 

   บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

 

บันทึกการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

บันทึกการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

 บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑o/๒๕๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

 

 

 
ผู้บริหาร
 
 
ลิงค์กรมประมงสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
โทร 0-4572-2096 โทรสาร 0-4558-0218
e-mail : fpo-yasothon@dof.in.th
webmaster : pagirana@gmail.com