สารบัญเว็บไซต์
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูล GPP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
กระดานสนทนา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ผลการพัฒนาบุคลากร ( ยโสธร )
คำสั่งกรมประมง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปแบบ สขร.1 ประจำปี 54
ราคาสัตว์น้ำ
พ.ร.บ.กฏหมายการประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Link Online
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดขอนแก่น
 

 

  
    +++ยโสธร เมืองบั้งไฟโก   แตงโมหวาน    หมอนขวานผ้าขิต     แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ+++ .

 

   บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗


 

 



 




 
ผู้บริหาร
 
 
ลิงค์กรมประมง











สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
โทร 0-4572-2096 โทรสาร 0-4558-0218
e-mail : fpo-yasothon@dof.in.th
webmaster : pagirana@gmail.com