+++ยโสธร เมืองบั้งไฟโก   แตงโมหวาน    หมอนขวานผ้าขิต     แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ+++ .

 

 รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2560

 รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

รายงานประชุมครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานประชุมครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานประชุมครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายงานประชุมครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงานประชุมครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงานประชุมครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

รายงานประชุมครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายการประชุมครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

 

รายงานการประชุมข้าราชการกรมประมงจังหวัดยโสธร( FC)

รายงานประชุม FC ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด คร้งที่ 1 /2560
 

 
 
ผู้บริหาร
 
 
ลิงค์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
โทร 0-4558-0218 โทรสาร 0-4558-0219

e-mail : fpo-yasothon@dof.in.th
webmaster : pagirana@gmail.com