เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์/ภาระกิจหน้าที่
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

ปลาประจำจังหวัดยโสธร

ติดต่อสอบถาม
ฐานช้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดยโสธร
รายงานการประชุม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนเกษตรกร
"ประกาศฤดูปลาวางไข่"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคาสัตว์น้ำ
พ.ร.บ.กฏหมายการประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
 
Link Online
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดขอนแก่น
 

 

 

 

 

 

 

  
    +++ยโสธร เมืองบั้งไฟโก   แตงโมหวาน    หมอนขวานผ้าขิต     แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ+++ .

 

 รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2560

 รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

รายงานประชุมครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายการประชุมครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

 

 

รายงานการประชุมข้าราชการกรมประมงจังหวัดยโสธร( SC)

 

รายงานประชุม SC ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด คร้งที่ 1 /2560
 

 
 
ผู้บริหาร
 
 
ลิงค์กรมประมงสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
โทร 0-4572-2096 โทรสาร 0-4558-0218
e-mail : fpo-yasothon@dof.in.th
webmaster : pagirana@gmail.com