หัวหน้าหน่วยบริหารฯ

แบบสำรวจเกี่ยวกับเว็บไซด์
 
Home ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลเขื่อนภูมิพล
ข้อมูลเขื่อนภูมิพล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 18 February 2010 14:23

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติเขื่อนภูมิพล                                                           

          เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ แห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล  ลักษณะของเขื่อนเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์  และเป็นอันดับ 8 ของโลก สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154  เมตร ยาว  486 เมตรความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด  3,462  ล้านลูกบาศก์มตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2504 การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วย งานก่อสร้างตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้า และอาคารโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1-2 กำลังผลิตเครื่องละ 70,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อวันที่17 พฤษภาคมและ15 มิถุนายน 2507 ตามลำดับ
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2507 ต่อมาได้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 3-6 กำลังผลิตเครื่องละ 70,000 กิโลวัตต์ และเครื่องที่7 กำลังผลิต 115,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ใน วันที่ 11 พฤษภาคม วันที่ 9 สิงหาคม 2510 วันที่25ตุลาคม วันที่ 19 สิงหาคม 2512 และ วันที่18 ตุลาคม 2525 ตามลำดับ

เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกไปในปี พ.ศ.2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1-2 ทำให้มีพลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเครื่องละ 6,300 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535 และ พฤศจิกายน 2536 ตามลำดับส่วนการปรับปรุงเครื่องเครื่องที่3-4 มีการปรับปรุงกำลัง ผลิตเท่ากันกับเครื่อง ที่ 1-2 แล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม2540 ตามลำดับ
 

นอกจากนี้ ในปี 2534 กฟผ.ได้ติดตั้งกระแสไฟฟ้าเครื่องที่ 8 แบบสูบกลับ ขนาดกำลังผลิต 171,000 กิโลวัตต์ และก่อสร้างเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือน มกราคม 2539 ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 779.2 เมกกะวัตต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 สามารถ และให้ประโยชน์ในด้านชลประทานแก่พื้นที่ถึง 10 ล้านไร่ ต่อปี  

อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนจุน้ำได้ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ผิวน้ำประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร นอกจากประโยชน์ทางด้านพลังงานไฟฟ้าและ ชลประทานแล้ว เขื่อนภูมิพลยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด 

 

 

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

 
รายละเอียด หน่วย
ระดับเก็บกักสูงสุด

260.00

เมตร (รทก.)

ระดับเก็บกักปกติ260.00เมตร (รทก.)

ระดับเก็บกักต่ำสุด

213.00

เมตร (รทก.)

เริ่มเปิดบานระบายที่ระดับ

260.00

เมตร (รทก.)

ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเก็บกัก
วันที่/เดือน/..

260.14
2 พ.ย. 2518

เมตร (รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเก็บกัก
วันที่/เดือน/..

213.62
8 ก.ค. 2535

เมตร (รทก.)

ระดับขอบบนของบานประตู SPILLWAY

260.30

เมตร (รทก.)

ระดับธรณีประตู SPILLWAY

242.90

เมตร (รทก.)

ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด

13,462.00

ล้าน ลบ. ม.

ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ

13,462.00

ล้าน ลบ. ม.

ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักต่ำสุด

3,800.00

ล้าน ลบ. ม.

ปริมาตรน้ำใช้งานได้

9,662.00

ล้าน ลบ. ม.

ปริมาณน้ำไหลเข้าเฉลี่ย

5,967.00

ล้าน ลบ. ม.

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี

963.89

มม.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated ( Thursday, 14 October 2010 10:35 )
 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

We have 1 guest online