milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow

พนักงานพร้อมเจ้าหน้าที่

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

milo-slideshow

ข้าราชการศูนย์ฯเพชรร่วมใจพรั่งพร้อม

คลฺิ๊กเข้าสู่....เว็บไซต์กรมประมง
DEPARTMENT OF FISHERIES
ยินดีต้อนรับ....
DEPARTMENT OF FISHERIES
กรมประมง
DEPARTMENT OF FISHERIES
เข้าสู่เว็บ...ศพก.ปทุมธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
เข้าสู่เว็บ...ศพก.อุตรดิตถ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
เข้าสู่เว็บ...ศพก.บุรีรัมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีีีีรัมย์
เข้าสู่เว็บ...ศพก.ชุมพร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
เข้าสู่เว็บ...ศพก.นครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
เข้าสู่เว็บ...ศพก.เพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชบุรี
เข้าสู่เว็บ....กลุ่มวิจัยฯโมเลกุล
กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล
เข้าสู่เว็บ....กลุ่มวิจัยฯธนาคารเชื้อพันธุ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์
เข้าสู่เว็บ....กลุ่มวิจัยฯการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
คลิ๊กสู่เว็บ...สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Fisheries Office
คลิ๊กสู่เว็บ...ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี
Phetchaburi Inland Fisheries Research And Deveropment Center
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ศพก.เพชรฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก วันเด็ก60

...

ติดตามฟาร์มหลังจากอบรม ติดตามฟาร์ม

ติ...

กิจกรรมฟังธรรม-เข้าวัด-พัฒนาจิตใจ เข้าวัด-ฟังธรรม

...

เกษตรแปลงใหญ่ชลฯ... สนใจดูงานศพก. เกษตรแปลงใหญ่ดูงาน

...

รวมพลังความภักดี...ข้าราชการ-พนักงานสามัคคี...เจ้าหน้าพร้อมใจ รวมพลังความภักดี

...

คลิ๊กสู่เว็บ...กองวิจัยฯ
Aquaculture Genetics Research and Development Division
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
Aquaculture Genetics Research and Development Division
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
Aquaculture Genetics Research and Development Division

166673
วันนี้ ที่เยี่ยมชม
วันวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งวัน
21
199
1089
164019
4628
5735
166673

Your IP: 103.55.140.135
2017-09-22 02:34

ปฏิทิน ศพก.

September 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

คำสั่งคณะกรรมการเงินทุนฯ

ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

เอกสารงานเงินทุนฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงานบุคคล DPIS

คลิ๊กเข้าสู่ ระบบงานบุคคล

   
  22/09/2017 Ferienhaus Ostsee

ห้องสมุดสัตว์น้ำ

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 08 มิถุนายน 2559 23:24
  • เขียนโดย ป.ป้อ นวก.ประมง
  • ฮิต: 13531

คำสั่งเปิดขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.7417-2559) คลิ๊กดาวน์โหลด

ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอรับการรับรอง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับรอง 

1. ใบคำขอรับการรับรอง แบบรายเดี่ยว 

2. ใบคำขอรับการรับรอง แบบกลุ่ม 

3. รายละเอียดแสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

แบบฟอร์มขอยื่นขอรับการรับรอง และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอรับการรับรอง

1. แบบคำขอรับการรับรองระบบการผลิต และผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

GAP และ CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

(แบบ F-AU-01 การรับรองแบบเดี่ยว) แก้ไขครั้งที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 1 เมษายน 2558

2. แบบคำขอรับการรับรองระบบการผลิต และผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

GAP และ CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

(แบบ F-AU-02 การรับรองแบบกลุ่ม) แก้ไขครั้งที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 1 เมษายน 2558 

3. แบบแสดงรายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ปัจจุบัน

(แบบ F-AD-49แก้ไขครั้งที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 1 เมษายน 2558 

แบบ ป.ป.ช.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ

( ดาวน์โหลดแบบ ป.ป.ช. )

๒. ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ 

ดาวน์โหลดแบบ ป.ป.ช. )

**********************************************

 

ไม้น้ำอนูเบียสพันธุ์ปรับปรุงของ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

มีชื่อว่า " อนูเจ็น ๑"ตามที่กรมประมงให้ความเห็นชอบในการตั้งชื่อพันธุ์)

ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตาม พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ซึ่งออกโดยกรมวิชาการเกษตร เป็นที่เรียบร้อย 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาสายพันธุ์ปลานิลพระราชทาน

ปลานิลพันธุ์ปรับปรุง "จิตรลดา3" ระหว่าง 24-25 พ.ค 60

โดยมีเกษตรกร จากฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล

เขตภาคกลางตอนล่างและตะวันตก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร

และ ศพก.ทั้ง 8 อำเภอ จ.เพชรบุรี เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

  

ดร.พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข

 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

  

 
 

บอกกล่าว...ข่าวศพก.