วาระงานผู้บริหาร
กรมประมง
  วาระงานผู้บริหาร กรมประมง (Version 2.0)

วันที่
คำค้น
ค้นหาแบบละเอียด
เพิ่มวาระงาน
คู่มือการใช้งาน
กลับไปดูข้อมูลเก่า V1.0

ปรับตามโครงสร้างใหม่ กรมประมง
ข้อมูลมีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
19/01/2018- 21/01/2018 13.30 - 20.00 น.
ไปราชการจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา เพื่อตรวจรับงานจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
ณ สถานที่จัดทำแท่งคอนกรีตจังหวัดพังงา