วาระงานผู้บริหาร
กรมประมง
  วาระงานผู้บริหาร กรมประมง (Version 2.0)

วันที่
คำค้น
ค้นหาแบบละเอียด
เพิ่มวาระงาน
คู่มือการใช้งาน
กลับไปดูข้อมูลเก่า V1.0

ปรับตามโครงสร้างใหม่ กรมประมง
ข้อมูลมีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (นายสุพล ตั่นสุวรรณ)
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
27/03/2017- 28/03/2017 08.00 - 16.30 น.
ร่วมประชุมระหว่างประเทศ Technical Consultation on Development of the ASEAN Common Fisheries Policy
รร.วินเซอร์ สวิท กทม.
ผช.จิตนา/ห.กวฟ.ร่วมประชุม