วาระงานผู้บริหาร
กรมประมง
  วาระงานผู้บริหาร กรมประมง (Version 2.0)

วันที่
คำค้น
ค้นหาแบบละเอียด
เพิ่มวาระงาน
คู่มือการใช้งาน
กลับไปดูข้อมูลเก่า V1.0

ปรับตามโครงสร้างใหม่ กรมประมง
ข้อมูลมีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
24/10/2017 13.30 - 16.30 น.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 5/2560
ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์
24/10/2017 09.00 - 12.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ