วาระงานผู้บริหาร
กรมประมง
  วาระงานผู้บริหาร กรมประมง (Version 2.0)

วันที่
คำค้น
ค้นหาแบบละเอียด
เพิ่มวาระงาน
คู่มือการใช้งาน
กลับไปดูข้อมูลเก่า V1.0

ปรับตามโครงสร้างใหม่ กรมประมง
ข้อมูลมีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
25/04/2018- 26/04/2018 06.00 - 16.30 น.
ไปราชการจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจรับงานจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)
ณ สถานที่จัดทำแท่งคอนกรีตจังหวัดปัตตานี