เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
::: เมนูหลัก :::
เกี่ยวกับหน่วยงาน
นโยบายทางการประมง
การแบ่งส่วนราชการ
งาน / โครงการ
ติดต่อหน่วยงาน
 
 
::: เกี่ยวกับจังหวัด :::
ประวัิติพระนครศรีอยุธยา
 
   
::: Link Exchange:::
กรมประมง
สถาบันวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 
 
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเรียกสั้นๆ ว่า อยุธยา ตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ..ศ.1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทย ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อยู่ในดินแดนแหลมทองแห่งนี้ ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ลุ่มไม่มีภูเขาแต่มีแม่น้ำสายใหญ่ คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างกรุงเทพฯประมาณ 76 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2,556.6 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาด บัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังน้อย
 
 
คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2533
“ราชธานีเก่า” หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ในนามว่า “กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์” หรือเรียกกันทั่วไปว่า
“กรุงศรีอยุธยา” ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในด้านการ ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ ยาวนานถึง 417 ปี โดยมีพระมหากษัตริย์ปกครอง 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์
“อู่ข้าวอู่น้ำ” หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยมีพื้นที่เป็น ที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ เพาะปลูกและยังมีแม่น้ำ ไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย ทำให้เหมาะแก่การเกษตรกรรม การประมงและการ ค้าขาย
“เลิศล้ำกานท์กวี” หมายถึง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มียุคทองของ วรรณคดี คือ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมัยพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศกอรปด้วยกวีเอกที่มีความสามารถล้ำเลิศ เช่นสมเด็จพระนารายณ์ พระมหาราชครูศรีปราชญ์ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) พระโหราธิบดี เป็นต้นวรรณคดีที่สำคัญ เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์ โครงกำศรวลศรีปราชญ์ กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง จินดามณี มหาชาติคำหลวง เป็นต้น
“คนดีศรีอยุธยา” หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากอรปด้วยคนดี มีความสามารถทุกยุคทุกสมัยตลอดมาแม้เมื่อกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุง ให้แก่พม่าถึง 2 ครั้ง แต่ก็ยังสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ก็ด้วย เหตุเพราะมีคนดีที่มีความสามารถนั่นเอง จนมีคำกล่าวมาแต่เดิมว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”
 
ตราประจำจังหวัด
  เมื่อราวศุภมัสดุ 721 ปีขาลโทศก วันศุกร์ เดือนห้าขึ้นหกค่ำ เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท หรือตรงกับวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 1893 พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบบาตรสุมเพลิง (ชื่อพิธีทำเพื่อแก้เสนียด) ได้สังข์ทักษิณาวัตรขอนหนึ่ง ใต้ต้นหมัน เพราะเหตุดังกล่าว ตราประจำจังหวัดจึงเป็นรูป สังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานอยู่บนพานทอง บรรจุไว้ภายในปราสาท 1 หลัง ใต้ต้นหมัน
 
ธงประจำจังหวัด
  ธงประจำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 3 แถบ เท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยให้สีฟ้าอยู่ตรงกลาง ขนาบด้วยสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงบนแถบสีฟ้า มีตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตรใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาท มีคำว่า “อยุธยา” คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้า 2 แถบ
 
ดอกไม้ประจำจังหวัด
  ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ "ดอกโสน" ดอกโสน (Sosbania roxvurghi, Merr,) เนื้ออ่อน โตเร็ว ลำต้นอวบ ปลูกและขึ้นเองตามแม่น้ำลำคลอง หนองบึงทั่วไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อห้อยแลเหลือง อร่ามคล้ายทองไปทั่วทุกแห่ง มีเป็นจำนวนมาก ดอกโสนใช้รับประทาน เป็นอาหารได้ ใช้ต้มกะทิจิ้มน้ำพริกอร่อยมาก เมื่อ พ.ศ. 1893 พระเจ้า อู่ทองทรงตั้งเมืองขึ้นใหม่ ที่ตำบลเวียงเหล็ก ทรงเลือกชัยภูมิที่จะตั้ง พระราชวังทรงเห็นว่าที่ตำบลหนองโสนเหมาะสม เพราะมีต้นโสนมาก ดอกโสนออกดอกเหลืองอร่ามคล้ายทองคำแลสะพรั่งตา ดังนั้นดอกโสน จึงถือได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 035)
 
 • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีฮยุธยา โทร. 241340
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 241001,241608
 • ตำรวจท่องเที่ยว โทร.242352
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทร.241718,241027
 • โรงพยาบาลราชธานี โทร. 335555-60
 • สถานีรถโดยสาร โทร. 335304
 • สถานีรถไฟ โทร. 241521
 
ภูมิศาตร์และเขตการปกครอง
 
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด © 2004
E -mail address : IARI@dof.thaigov.net