ผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคนเยี่ยมชมทั้งหมด

Mesothelioma
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 26 ธค. 48


>> การเลี้ยงปลากดหลวง
>> การเลี้ยงปลาเทร้าต์
>> การเลี้ยงปลาสลิด
>> การเลี้ยงปลาแรด
>> การเลี้ยงปลานิล
>> การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อ
พลาสติก
>> การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
>> การเลี้ยงกบ
>> การเพาะเลี้ยงปลาสวาย
>> การเพาะเลี้ยงปลายี่สก
>> การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
>> การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
>> การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง
>> การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
>> การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา
>> การเพาะเลี้ยงไรแดง
>> การเพาะเลี้ยงสไปรูไลน่า
>> การเพาะพันธุ์ปลาทอง
>> ไรน้ำนางฟ้าไทย
>> ตำรับอาหารจากผลิตภัณฑ์ประมง
>> การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ
>> เครื่องมือทำการประมงของไทย
>> การแพร่กระจายของพันธุ์ปลา
น้ำจืดในประเทศไทย
 
>>  ข้อมูลพรรณไม้น้ำ
>> ข้อมูลพันธุ์สัตว์น้ำในสถาน
แสดงพันธ
ุ์สัตว์น้ำของกรมประมง
>> วัตถุดิบอาหาร
>> การผลิตอาหาร
>> ตัวอย่างสูตรอาหาร

หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คมชัดลึก
มติชน
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
The nation
Bangkok Post        "....ให้พิจารณาดำเนินการแพร่พันธุ์ปลาใน
ในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์
และ
แจกจ่ายแก่ราษฎร จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลา 
และจัดตั้ง
สถานีประมงเพื่อเพาะพันธุ์ปลา และเผยแพร่ความรู้
แก่ราษฎร..."

        พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้กับกรมประมง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530

                         
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     

       พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ พระตำหนัก
กองบิน 41 ต,สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี
ผู้ตรวจราชการกรมประมง และข้าราชการถวาย
การรับเสด็จฯ

ประชาสัมพันธ์

19 ตค. 52
         สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้จัดทำ
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552
เรื่องการเพาะและอนุบาลปลาบึก (KM ปี 2552
การเพาะและอนุบาลปลาบึก)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ความรู้ และผู้สนใจ ได้แก่ นักศึกษา
นักวิชาการ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หน่วยงาน
ราชการ

                          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
29 ตค. 52
        ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
                         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

2 พย. 52

        สามารถเข้าชมเว็บไซต์ใหม่ของ ศพจ.
เชียงใหม่ได้ที่นี่

สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายที่ ศพจ. เชียงใหม่ 
ชนิดพันธุ์ปลา
ช่วงที่จำหน่าย
ขนาด
ราคา (บาท/ตัว)
ปลานิลดำ
ตลอดทั้งปี
3-5 ซม.
0.20
ปลานิลแดง
ตลอดทั้งปี
2-3 ซม.
0.20
ปลานิลเพศผู้
ตลอดทั้งปี
2-3 ซม.
0.30
ปลานิลแดงเพศผู้
ตลอดทั้งปี
2-3 ซม.
0.35
ปลาตะเพียนขาว
เมย.-พค.
3-5 ซม.
0.20
ปลายี่สกเทศ
มิย.-กย.
3-5 ซม.
0.20
ปลานวลจันทร์เทศ
มิย.-กย.
3-5 ซม.
0.20
ปลาเฉา
สค.-ตค.
3-5 ซม.
0.20
ปลาไน
พย.-ตค.
3-5 ซม.
0.20
ปลากดหลวง
เมย.-พค.

1 นิ้ว

1
ปลากดหลวง
เมย.-พค.
2-3 นิ้ว
2.50
ปลากดคัง
เมย.-พค.
1 นิ้ว
1
ปลาบึก
กย.-ตค.
3-5 นิ้ว
60
ปลาบึก
กย.-ตค.
5-7 นิ้ว
80
ปลาบึก
กย.-ตค.
7-10 นิ้ว
100
ปลาสวาย
กย.-ตค.
2-3 ซม.
0.20
ปลาสวาย
กย.-ตค.
3-5 ซม.
0.40
ปลาสวาย
กย.-ตค.
5-7 ซม.
0.60
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการเดินทาง โทร. 0 5349 8428 ต่อ 15


Best viewed by Microsoft Internet Explorer with 800x600 screen resolution

Webmaster: psirichat@yahoo.com, pu_sirichat@hotmail.com
: if-chiangmai@dof.in.th, maejofish@gmail.com
: 90 ม.12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 0 5349 8428 โทรสาร: 0 5349 8556