Loginผลการดำเนินงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์็มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2558

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์็มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2558  ชุดที่ 1

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์็มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2558  ชุดที่ 2 

 

จุดสาธิต ระบบ Zero Waste โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

          จุดสาธิตระบบ Zero Waste โครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง
จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2014 เวลา 14:07)

 

Q Restaurant Application

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้จัดทำ Q Restaurant Application เพื่อแนะนำ
และประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Q Restaurant ซึ่งใช้วัตถุดิบปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
GAP จากกระทรวงเกษตรฯ ในการประกอบอาหาร 
     

       


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:44)

 

เกษตรกรโครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง จ.ราชบุรี เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงปลาหมอ จ.เชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่พาเกษตรกร
โครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง  จ.ราชบุรี ภายใต้การดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
 ด้านการประมง ของสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมฟาร์มของ นายสุเทพ ปั๋นธิวงค์ ต.แม่แฝกใหม่
 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
ด้านการประมง จ.เชียงใหม่ เน้นการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีการใช้หญ้าแฝก
และใบเตยในการลดปริมาณไนโตรเจนในบ่อเลี้ยง ทำให้น้ำในบ่อเลี้ยงมีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของปลาหมอไทยตลอดการเลี้ยง 
และนำน้ำที่ผ่านการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยการให้อาหารที่มี
โปรตีนสูง
เป็นระยะเวลาหลายเดือน น้ำจะเริ่มมีสีเขียวเข้ม นำมารดต้นไม้ พืชผักสวนครัว บริเวณบ่อเลี้ยงปลา
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 12:39)

 

สปป.ลาวศึกษาและดูงานศูนย์ฯ สันป่าตอง

       เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาที่ดินกสิกรรม กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม
กระทรวงกสิกรรมละป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ศึกษาและดูงาน
ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21
สิงหาคม 2557 โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง และคณะทำงานศูนย์อำนวยการโครงการ
พัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตองฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
เชียงใหม่รับผิดชอบจุดเรียนรู้และสาธิตการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 10:00)

 
แบบสำรวจ
พันธุ์สัตว์น้ำที่ต้องการซื้อ
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday53
mod_vvisit_counterThis week276
mod_vvisit_counterThis month112
mod_vvisit_counterAll556062
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์