ตัวอย่างสูตรอาหารปลากลุ่มกินพืช (ปลาตะเพียน / ปลาแรด / ปลาสลิด)

 

วัตถุดิบ

โปรตีน 24%
(ปลาเล็ก)

โปรตีน 20 %
(ปลาโต)
ปลาป่น 10 % 8 %
กากถั่วเหลือง 30 % 18 %
รำ (หรือกากมะพร้าวคั้นกะทิ) 23 (40) % 25 (48) %
ปลายข้าว (นึ่ง / ต้มสุก) 27 % 39 %
สารเหนียว 5 % 5 %
วิตามินแร่ธาตุรวม 0.5-1 % (หรือตามที่ระบุข้างถุง) 0.5-1 % (หรือตามที่ระบุข้างถุง)
น้ำมันพืช/น้ำมันสัตว์ 3 % 3 %

ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต/กระดูกป่น

1 % 1 %

ราคา/ก.ก. (บาท)ไม่รวมค่าวิตามินแร่ธาตุรวม

10.15

8.61

 

หมายเหตุ

ใช้มันสำปะหลังแทนปลายข้าวได้ แต่ควรจะต้มให้สุกจะช่วยให้สัตว์น้ำสามารถย่อยได้ง่าย และโตเร็วขึ้น แต่ไม่ควรใช้กับลูกปลาวัยอ่อนหรือปลาขนาดเล็ก

 

สารเหนียวเป็นแป้งที่่ผ่านขบวนการทางเคมี ช่วยให้อาหารเกาะกันเป็นเม็ดดี ถ้าต้องการลดต้นทุน อาจใช้กล้วยน้ำว้าสุกแทน แต่ต้องใช้ในปริมาณมากประมาณ 5 เท่า อาหารจะอยู่ในน้ำได้นานประมาณ 2-3 ชม. เช่น สูตรแรก ถ้าต้องการทำอาหาร 10 ก.ก.ต้องใช้กล้วยน้ำว้่าสุกประมาณ 2.5 ก.ก.

 

 ( ข้อมูลโดย: นางพิศมัย   สมสืบ : หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์น้ำจืด  กรมประมง  02-9406130-45  ต่อ  4501 )