ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 


 
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2560

 

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลด่านเกวียน จัดกิจกรรม "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลบัลลังก์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรฎาคม 2560 ณ แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ่านรายละเอียด
 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้คำแนะนำระหว่างการเลี้ยงและติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่านรายละเอียด 
 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "โครงการปั่นเพื่อสายน้ำมูน วันสิ่งแวดล้อมโลก 60 ร่วมสืบสานอุดมการณ์ชีวิตเพื่อสายน้ำ พืชพรรณ..และผู้คนลุ่มน้ำมูน" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสับกำแพง อ่านรายละเอียด
 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา "ปิดช่วงฤดูน้ำแดง ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง  อ่านรายละเอียด 
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "คืนปลาสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว อ่านรายละเอียด
 วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
 วันที่ 20-21 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร Safety Level และฟาร์ม GAP จำนวน 18 ฟาร์ม และ วันที่ 27 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว อ่านรายละเอียด
 วันที่ 1-15 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้แจกจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 และเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสืบสานสงกรานต์ไทย อ่านรายละเอียด 
 วันที่ 16-31 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้มอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร  อ.โนนไทย, อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้แจกจุลินทรีย์และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
 เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร GAP ปลาดุกอุยเทศ จำนวน ๑๑ ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้แจกลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และเก็บข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร จำนวน ๓๑ ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านรายละเอียด
  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อ่านรายละเอียด
  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ อ่านรายละเอียด
  เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด
  รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร  อ่านรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ แหล่งน้ำเริงไม้งาม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมงานการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบสำหรับเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม่" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกเกษตรกร จำนวน ๒๔๑ ราย อ่านรายละเอียด
 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559" จำนวน 99,999 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 8 ธันวาคม 2559 อ่านรายละเอียด
 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านรายละเอียด
 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๕๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ แหล่งน้ำหนองสองห้อง หมู่ 8 บ้านหนองจาน ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อ่านรายละเอียด 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น อ่านรายละเอียด
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา โดยนางนัยนา ทีฆะ นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผู้อำยวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับผู้อำนวยการศูนย์ฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  อ่านรายละเอียด 
  

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  
  วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ออกพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP ในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต ๔ (อุบลราชธานี) ประชุมชี้แจงนโยบาย กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด
   ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จะขอน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามรอยพระยุคลบาทสืบไป อ่านรายละเอียด
 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และทรงพระราชทานพระวโรกาส ให้กรมประมงเข้าเฝ้าเพื่อน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับทรงปล่อยเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปลาไทย ๙ ชนิด อ่านรายละเอียด 

   นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปลายมาศ ม.๗ บ้านลำไซกง ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปลายมาศ อ่านรายละเอียด
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ส่งเสริมและน้อมนำแนว "ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง" ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ โดยศูนย์ฯ ได้ดำเนินการทำแปลงสาธิต อาทิ เช่น แปลงปลูกมะนาวออกลูกนอกฤดูกาล สวนพืชผักสวนครัว แปลงปลูกผลไม้หลากหลายพันธุ์ บ่อเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ บ่อเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์ และการเลี้ยงสุกรหลุม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งศูนย์ฯ เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านรายละเอียด
   นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ แหล่งน้ำหนองเชียงโข่ ม.๕ บ้านหนองเชียงโข่ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีนายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว อ่านรายระเอียด
   นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว อ่านรายละเอียด
   นายกิตติพงษ์  ฐาปนพันธุ์นิติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยปล่คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559  ณ สวนแสงเพชร ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 77,770 ตัว อ่านรายละเอียด
   นางสายสุดา เศรษฐบุตร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "โครงการปล่อยพันธุุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุุ์สัตว์น้ำ จำนวน 299,999 ตัว อ่านรายละเอียด
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมาขอประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมประมงลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ

1.ลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำลงร้อยละ 10 ทุกชนิด

2.กำหนดการลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2559

3.การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำที่ปรับลดราคาจำหน่ายให้เฉพาะเกษตรกรที่มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือมีทะเบียนเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ปีงบประมาณ 2559 ตามที่จังหวัดได้ประกาศ

สามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมาในวันเวลาราชการ อ่านรายละเอียด 

  วันที่ 1-10 กรกฏาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานกรมประมง ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ ในงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้ง 28 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี อ่านรายละเอียด
  การออกพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP กรมประมงของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง อำเภอจักราช อำเภอครบุรี และอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ลำน้ำมูล บริเวณฝายยางวังไม้โกลน หมู่ 2 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่ลำน้ำมูล อ่านรายละเอียด
   ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดงานวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" ประจำปี 2559 ณ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง บ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 อ่านรายละเอียด
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 14 เป็นผู้แทนอธิบดี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมประมง ในจังหวัดนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว และพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 1,000,000 ตัว ปล่อยในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำพระเพลิง อ่านรายละเอียด
  นายเจริญ อุดมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เนื้อที่ จำนวน 2 ไร่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 อ่านรายละเอียด
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับกรมชลประทานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว ลงในฝายกั้นลำน้ำมูล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ปล่อยลงเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น อ่านรายละเอียด
   ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนพิกุลทอง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว อ่านรายละเอียด
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมา ได้นำพันธุ์ปลา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ปล่อยลงอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๔ พฤษภาคม 2559 อ่ายรายละเอียด
  วันที่ 11 เมษายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูนตอนบน สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำมูน ณ บริเวณทุ่งแม่ป่าตาล บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในการนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแม่น้ำมูน อ่านรายละเอียด 
   ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูนตอนบน จัดงาน "สักการะลุ่มน้ำมูน ทำบุญบวชต้นไม้ ไหว้พืชพันธุ์ธัญญา ไถ่ชีวิตปู กุ้ง ปลา ขอขมาแม่พระธรณี"ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ บริเวณทุ่งแม่ป่าตาล บ้านด้านเกวียน หมู่ที่ 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในการนี้ ว่าที่ รต.นิรันดร์ ดุจจานุทัสน์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแม่น้ำมูนในการจัดงานครั้งนี้อ่านรายละเอียด
   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
   นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 14  ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และร่วมปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์ฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
   นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ซ้ำซาก) ณ บ้านกุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
   กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558-10 มกราคม 2559 โดยหน่วยงานในสังกัดกรมประมง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 13 แหล่งน้ำ อ่านรายละเอียด
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับศาลปกครองนครราชสีมา สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ และประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด
   นายณรงค์ วุ้นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมา ณ อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด
   การประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 อ่านรายละเอียด
   ประกาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านรายละเอียด
 

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ดังรายการต่อไปนี้

1.ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร อ่านรายละเอียด

2.เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร อ่านรายละเอียด 

3.รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร อ่านรายละเอียด 

4.ใบเสนอราคา อ่านรายละเอียด 

5.แบบสัญญาจะซื้อจะขาย อ่านรายละเอียด 

6.แบบหนังสือค้ำประกัน อ่านรายละเอียด 

7.บทนิยาม อ่านรายละเอียด 

8.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 อ่านรายละเอียด 

9.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 อ่านรายละเอียด  

    นายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียด 
   นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลำน้ำสวายเรียง หมู่ ๓ บ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านรายละเอียด
   นางสายสุดา เศรษฐบุตร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๙๙,๙๙๙ ตัว เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านรายละเอียด
   นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรม "ทำบุญปล่อยปลาปิดอ่างฤดูน้ำแดงเฉลิมพระเกียรติ" ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก และกองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมาได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำลำมูลบนโครงการประมงชุมชน ณ วัดตลิ่งชัน ต.จระเข้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   นายวินัย  วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ อ่างเก็บน้ำหนองบุญนาค หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันราชาภิเษก ณ สระบ้านตูม ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้นำคณะประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านประจำอำเภอ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
    นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2 เมษายน 2558 จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเกษตรกร โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ บ้านดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด            
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  อ่านรายละเอียด 
   นายเจริญ อุดมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ว่าที่ รท.สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา และนายวิบูลย์  บุตตะพรม หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นกล้วยในบริเวณแปลงปลูกต้นไม้ของศูนย์ฯ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 อ่านรายละเอียด
   ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการให้บริการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการให้บริการการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   การประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด
   ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยรับข้อร้องเรียน อ่านรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และฟาร์มเลี้ยงปลานิลร่วมกับสุกร ของนางทวาย ต้านกลางดอน บ้านดอนเปล้า ต.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา จำนวน 12 ราย  อ่านรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยสะกาด ม.1 บ้านบุญส่งพัฒนา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  อ่านรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลบึงพุดซา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้นำบุคลากร คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน ๑๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด

  นายเจริญ อุดมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา นำเข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมาปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละ1 ต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ แปลงปลูกต้นไม้ของศูนย์ฯ ในการนี้ว่าที่ รท.สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

 

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นายเจริญ อุดมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละ 1 ต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยปลูกไม้ผล จำนวน 65 ต้น ในบริเวณศูนย์ฯอ่านรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละ 1 ต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในการนี้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ปลูกหม่อนกินผล จำนวน 84 ต้น ในบริเวณศูนย์ฯ อ่านรายละเอียด
    นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี ประจำปี 2557 จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 อ่านรายละเอียด
   นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และนางอารีย์ อินทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เข้าตรวจประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ต้นแบบดีเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้การต้อนรับและร่วมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 9 กันยายน 2557 อ่านรายละเอียด
 

 นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการรักษ์น้ำมูล ณ ลำน้ำละลม ต.ละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียด

 

 เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังระวังปลาป่วย ตาย จากปรสิตและเชื้อโรคต่างๆ

  เตือนเกษตกรผู้เลี้ยงปลาให้ระวังโรคระบาดปลาช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน ตลุาคม ๒๕๕๗

  ศูนย์บริการประชาชนและช่องทางการให้บริการของกรมประมง คลิ๊ก
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรพัฒนาเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่ Smart Farmer คลิ๊ก 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญปล่อยปลาปิดอ่างฤดูน้ำแดง ประจำปี ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตอง ภายใต้กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประมง โดยมีส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนและชาวประมงร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ประมาณ ๕๐๐ คน อ่านรายละเอียด

  การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อ่านรายละเอียด
  สถานการณ์ปลานิลและผลิตภัณฑ์ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 คลิ๊ก

"ประมง" เตือนเกษตรกร รับมือภัยแล้ง

ประมงเตรียมแผน คุมสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 57 หวั่น กระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนะเกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คลิ๊ก

   เผยแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 57 พร้อมแนะวิธีดูแลสัตว์น้ำแก่เกษตรกร อ่านรายละเอียด
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และประจักษ์ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 อ่านรายละเอียด 

 โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กับปลาสวยงามน้ำจืดหรือปลาเศรษฐกิจอื่นๆ ที่หน่วยงานผลิตได้ โดยประชาชนสามารถนำปลาซัคเกอร์หรือซากปลาซัคเกอร์ มาแลกเปลี่ยนกับปลาดังกล่าวเทียบเคียงกับมูลค่าของปลาซัคเกอร์ที่นำมาแลกเปลี่ยนได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดและสถานีประมงน้ำจืดทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครราชสีมาสามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา 194 หมู่ 5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                        

                   

 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss.jpg

เวลาประเทศไทยแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday79
mod_vvisit_counterThis week256
mod_vvisit_counterThis month1779
mod_vvisit_counterAll319444

online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้