logo

Saturday 21st of April 2018

Home
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
หน้าหลัก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 January 2010 13:52

  แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

ปี 2550 - 2553 จำนวน 97 ชุมชน

 

     ลักษณะพื้นที่ดำเนินโครงการของชุมชนประมงน้ำจืดส่วนมากจะดำเนินโครงการฯบริเวณพื้นที่ติดแหล่งน้ำ เช่นเขื่อน แม่น้ำ สระน้ำประจำชุมชน โดยเน้นการเข้าหาชุมชน ทำความเข้าใจกับชุมชน เพื่อลดปัญหาการลักลอบทำการประมงในแหล่งน้ำ ด้วยเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การระเบิดปลา การใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง การใช้ข่าย แห จับสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ( 16 พ.ค.-15 ก.ย. ของทุกปี ) โดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดูแลรักษา รักและหวงแหน การดำเนินโครงการฯก็จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 13 January 2010 14:09 )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 14 January 2010 09:21

ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด ขอเชิญ ประชุมประจำเดือนมกราคม 2553

เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553

หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุม

Last Updated ( Tuesday, 02 February 2010 16:28 )
 

หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

11.jpg
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวปไซต์
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, montenegro domains. Valid XHTML and CSS.