แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ  โครงการ Smart Farmer

เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวัน  รายละเอียดของศูนย์เรียนรู้

 

 

มื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว นำโดยนายเกรียงไกร  สหัสสานนท์ ผูู้อำนวยการศูนย์ฯ                   

ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในศูนย์ฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ภายใต้

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

แบบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ภาพประกอบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี แต่งเครื่องแบบ

 (น้ำเงิน-ขาว) ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพียงกัน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ประกาศกรมประมง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก  

ตัวชี้วัดบุคลากร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

        นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์    

        นางสาวจิระภา  โพธิ์ศรี  

        นายชัยสิทธิ์  เสนา

        นายวิไชย  ไชยแก้ว

        นางนันทิยา  สหัสสานนท์

        นางสาววิไลรัตน์  จันทรถสิทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 15:34 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
boss33.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterThis month1054
ลิงค์ภายใน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง