0512.png
ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
ประมวลจริยธรรมฯ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home
  • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงที่ประสบ

ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ในเขตพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก และได้ประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ให้แจ้งเตือน

เกษตกรเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันความเสียหาย

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี จัดบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

 

 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยรับข้อร้องเรียน

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 15:18 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
123.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
ข้อมูลปลาประจำหน่วยงาน
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterThis month1946
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา