0512.png
แหล่งท่องเที่ยว
ผลงานวิชาการ
โครงการปลาซัคเกอร์
ภาพกิจกรรมต่างๆ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีทรงมรพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558

ตัวชี้วัดบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

นายเกรียงไกร สหัสสานนท์

นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี

นายชัยสิทธิ์ เสนา

นายวิไชย ไชยแก้ว

นางนันทิยา สหัสสานนท์

นางสาววิไลรัตน์ จันทรถสิทธิ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยรับข้อร้องเรียน

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2015 เวลา 14:15 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
123.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterThis month881
ลิงค์น่าสนใจ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง