ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home
  • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมิน 2/2559 ของข้าราชการ

1.นายวีระ วัชรกรโยธิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2.นายชัยสิทธิ์   เสนา  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ

3.นายวิไชย  ไชยแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4.นางสาววิไลรัตน์  จันทรถสิทธิ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

 


ประกาศกรมประมง เรื่อง การลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง  รายละเอียด

 


 

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี และสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 ร่วมกับชุมชนบ้านท่าลาน ร่วมกันปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2 ล้านตัว ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา

บริเวณบ้านท่าลาน ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

 


วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

และสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000 ถุง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.5 เทศบาลเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก


วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี  เข้าศึกษาดูงาน

ลุงเชิดฟาร์มกบ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 


วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

(9 มิถุนายน 2559) ณ วัดทวีพูลรังสรรค์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 590,000 ตัว

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ประกาศสอบราซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ

ประกาศสอบราคา

เอกสารสอบราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

หนังสือค้ำประกัน

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

บทนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 09:32 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
4459.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
ข้อมูลปลาประจำหน่วยงาน
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterThis month1206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา