ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home
  • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

                 นิทรรศการปลาประจำหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

 


 

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาปรมะงน้ำจืดปทุมธานี ร่วมกับ

สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  หมู่ 5 ตำบลศาลาครุ  อำเภอหนองเสือ  

จังหวัดปทุมธานี และคณะร่วมปล่อยพันธุ์ปลา โดยปล่อยลงบึงลาดผักขวง พื้นที่ 90 ไร่

ปล่อยพันธ์ุปลานิล จำนวน 25,000 ตัว ปลายี่สก จำนวน 83,700 ตัว รวม 108,700 ตัว

 


 

 วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาปรมะงน้ำจืดปทุมธานี ร่วมกับ

สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี อบต. ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ  

จังหวัดปทุมธานี และคณะร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงคลอง 13 โดยปล่อยพันธ์ุปลานิล

จำนวน 20,000 ตัว ปลายี่สก จำนวน 80,000 ตัว รวม 100,000 ตัว

 


 

 วันที่ 7 มกราคม 2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาปรมะงน้ำจืดปทุมธานี ร่วมกับ

สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี  ประมงอำเภอคลองหลวง  นายก อบต.คลองห้า

นายก อบต.คลองหก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5  หมู่ 6 ตำบลคลองหลวง และคณะ

ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 350,000 ตัว โดยเป็นปลาตะเพียน 200,000  ตัว  

ปลาสร้อยขาว 100,000 ตัว  ปลาตะเพียนทอง 30,000 ตัว  และปลาแก้มช้ำ 20,000 ตัว  

ลงสระเก็บน้ำพระรามเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง

หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม  2558  ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 10:26 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
4459.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
ข้อมูลปลาประจำหน่วยงาน
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9
mod_vvisit_counterThis month120
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา