ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home
  • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ประกาศกรมประมง เรื่อง การลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง  รายละเอียด


ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

รายละเอียด


ขี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในการรับสมัครพนักงานราชการ

ใบรับรองแพทย์ที่่นำมาสมัครต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดังนี้  

1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

2. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4. โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กำหนด

กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งพนักงานผู้ข่วยประมง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ในวันราชการภาคเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น.

และภาคบ่าย เวลา 13.00 -15.30 น.  รายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน

                  ฉบับที่ 1/2559                                       ฉบับที่ 2/2559

     
    
        
                                                                          

                     ฉบับที่ 3/2559                                                   ฉบับที่ 4/2559

 

                   ฉบับที่ 5/2559


 

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี และสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 ร่วมกับชุมชนบ้านท่าลาน ร่วมกันปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2 ล้านตัว ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา

บริเวณบ้านท่าลาน ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

 


วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

และสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000 ถุง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.5 เทศบาลเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก


วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี  เข้าศึกษาดูงาน

ลุงเชิดฟาร์มกบ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 


วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

(9 มิถุนายน 2559) ณ วัดทวีพูลรังสรรค์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 590,000 ตัว

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ประกาศสอบราซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ

ประกาศสอบราคา

เอกสารสอบราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

หนังสือค้ำประกัน

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

บทนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:05 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
4459.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
ข้อมูลปลาประจำหน่วยงาน
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterThis month1094
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา