แหล่งท่องเที่ยว
"ผลิตสัตว์น้ำมาตรฐาน งานวิจัยมีคุณค่า มุ่งพัฒนาประมงน้ำจืด อย่างยั่งยืน" "ค่่านิยมหลักของกรมประมง We are FISHERIES F = Friendly มีความเป็นมิตร I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart มีความสง่างาม H = Happiness มีความสุข E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility มีความรับผิดชอบ I = Intelligence มีความฉลาด E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ S = Simplicity มีความเรียบง่าย" Home
  • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557  รุ่นที่ 1

 

 

 

 อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2557 รุ่นที่ 2

 

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมีมีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

1.5 บทนิยาม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสืทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 ในวันราชการ

ภาคเช้าเวลา 09.30 - 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2546-3186

รายละเอียด

 

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 

 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก  

 

 

ตัวชี้วัดบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557

        นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์    

        นางสาวจิระภา  โพธิ์ศรี  

        นายชัยสิทธิ์  เสนา

        นายวิไชย  ไชยแก้ว

        นางนันทิยา  สหัสสานนท์

        นางสาววิไลรัตน์  จันทรถสิทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 10:01 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
boss32.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday36
mod_vvisit_counterThis month1160
ลิงค์ภายใน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง