ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี

  king no.9

 

 

ข่าวกิจกรรม...


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

          ศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ด้านการประมง โดยนำเสนอเรื่อง

การเพาะพันธุ์ปลาสลิด และการจำลองแบบการเลี้ยงปลาสลิดในนาข้าว ณ ตลาดกลาง

การเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อ 21 สิงหาคม 2559

20160821 01 20160821 02

20160821 03

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์...

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 "การเพาะขยายพันธุ์ปลากระดี่มุก"กำหนดอบรม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 มิ.ย.-12 ก.ค.58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [29 มิ.ย.58]

  

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงน้ำจืดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน

เวลา สถานที่สอบในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง

 ดูรายละเอียด  [14 พ.ค. 2558]

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถะพนักงานราชการทั่วไป

        "ตำแหน่งนักวิชาการประมง" เพิ่มเติม  ดูรายละเอียด [6 พ.ค. 2558]

  

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ดูรายละเอียด (17/05/2560)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ (ถังพลาสติกทรงกลม ขนาดตวามจุ 1,600 ลิตร) รายละเอียด (2/09/59)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ รายละเอียด (29/08/59)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาสำเร็จรูป) จำนวน 4 รายการ ดูรายละเอียด (17/11/2558) 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 250x100 ซม. จุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 5 ใบ ดูรายละเอียด (19/10/2558)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญนาค( ขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ (เพลานอก) และอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ดูรายละเอียด (9/10/2558)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัด จ้างขยายแนวเขตไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร จำนวน 1 รายการ ดูรายละเอียด (2/09/2558)

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 ราย ดูรายละเอียด (10/11/2557)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง) ดูรายละเอียด (17/11/2557)
 

 

ประกาศกรมประมง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง รายละเอียดเพิ่มเติม [30 เม.ย.2558]

ศพจ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม {7 เม.ย.58}   

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2