ปลาประจำหน่วยงาน
ปลาไหลนา PDF พิมพ์ อีเมล

ปลาไหลนา

 
ปลาดุกลำพัน PDF พิมพ์ อีเมล

ปลาดุกลำพัน 

1. ลักษณะด้านอนุกรมวิธาน                  

                    ปลาดุกลำพันเป็นปลาไม่มีเกล็ด  ในครอบครัวเดียวกับปลาดุกทั่วไป  (Clariid  catfish)  แต่แตกต่างที่ครีบหลัง  ครีบหางและครีบก้นเชื่อมติดกัน  ขณะที่ปลาดุกทั่วไปครีบดังกล่าวแยกจากกันชัดเจน  ในประเทศไทยมีรายงานพบ  1  สกุล (Genus)  จำนวน 2 ชนิด (Species)  คือ Prophagorus  nieuhofii (Cuv.& Val.)  และ P. cataractus (Powler)  โดย 2 ชนิดนี้  แตกต่างกันที่ P. nieuhofii  มีความลึกของลำตัว 8.0 - 9.3 เท่าของความยาวมาตรฐานและ  มีก้านครีบหลัง 87 - 106 ก้าน  ก้านครีบก้น  69-95 ก้าน  ในขณะที่ P.catarectus มีความลึกของลำตัว 6.5 เท่าของความยาวมาตรฐานและมีก้านครีบหลัง 67  ก้าน  ก้านครีบก้น 54  ก้านเท่านั้น 

2. แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย               

                    พบแพร่กระจายในหมู่เกาะ  Indo-Australian  แถบหมู่เกาะมะละกาและฟิลิปปินส์  ในประเทศไทย  พบในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดตราด  ในภาคตะวันออก ภาคใต้ พบที่จังหวัดพัทลุง   อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   และพบค่อนข้างชุกชุมในพรุโต๊ะแดง  จังหวัดนราธิวาส                สำหรับแหล่งที่อยู่อาศัย ปลาชนิดนี้ชอบอาศัยในแหล่งน้ำนิ่ง  มีต้นไม้ปกคลุม  และพื้นดินเป็นโคลน เช่น  พื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส  พัทลุงและชุมพร 

3. อาหารและนิสัยการกินอาหาร               

                     ปลาดุกลำพันเป็นปลากินเนื้อที่เน่าเปื่อยเพราะพบไส้เดือน  ลูกปลาและเศษเนื้อที่เน่าแล้วอยู่ในกระเพาะอาหาร  สำหรับปลาดุกลำพันที่เลี้ยงในบ่อ  สามารถปรับตัวกินอาหาร  พวกปลาเป็ดผสมรำละเอียดและปลาป่นตลอดอาหารเม็ดได้ด้วย 

4. ลักษณะไข่  ความดกไข่และฤดูกาลวางไข่            

                    ไข่ปลาดุกลำพันมีลักษณะกลม  สีน้ำตาลใส  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2  มม.  จมน้ำและติดยึดกับวัตถุต่าง ๆ ในน้ำ  แม่ปลาขนาดน้ำหนัก 400-600 กรัม  มีความดกของไข่อยู่ในช่วง 4,300 - 6,500 ฟอง   โดยมีฤดูกาลวางไข่ราวเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคมของทุกปี 

5. การเพาะพันธุ์และวิวัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน             

                   ไข่ปลาดุกลำพัน  สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้โดยวิธีผสมเทียม  เช่นเดียวกับปลาดุกอุย  โดยเริ่มแรก ฉีดต่อมใต้สมองปลาตัวเมีย  1 โดส  หลังจากนั้น  ประมาณ 6-8  ชั่วโมง   ฉีดครั้งที่ 2  ประมาณ   2 โดส  ระยะเวลา 12-14 ชม.  ปลาพร้อมจะวางไข่  ใช้วิธีผสมแบบเปียก  ลูกปลาจะฟักออกเป็นตัวใช้เวลาประมาณ 30-36 ชั่วโมงที่อุณหภูมิน้ำ 25-28 องศาเซนเซียส   เมื่อลูกปลาอายุ 4 วัน  ถุงไข่แดงยุบและกินแพลงค์ตอนสัตว์เป็นอาหารลูกปลาชอบหากินติดพื้น  เวลากลางคืนจะว่ายน้ำรวดเร็วและตกใจง่าย