Get Adobe Flash player
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

        

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เวบไซด์เพื่อนกพจ.
online
We have 6 guests online
แบบสำรวจ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวบไซด์
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday95
mod_vvisit_counterThis week520
mod_vvisit_counterThis month204
mod_vvisit_counterAll1064368
Home แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา

 

คำขวัญจังหวัดพะเยา : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

       พะเยา  เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย  เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือพยาว มีอายุกว่า 900 ปี   โดยพ่อขุนศรี

จอมธรรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสนและเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามี

การเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ  ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้  จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์    พยาว

เปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา  และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520   จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา  พะเยามีเนื้อที่

ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอ

เชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ อำเภอภูซาง และอำเภอภูกามยาว

 

                                                                               อ.เมือง

   
             กว๊านพะเยาอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง    พระตำหนักกว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา เป็นทั้งแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน  และเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ  เช่น ปลากราย  ปลาสลาด 

ปลาตะเพียนและปลานิล เป็นต้น ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อน งดงาม

มากบริเวณริมกว๊านมีร้านอาหารและจัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะที่จะไปนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตก

ริมกว๊านเป็นภาพที่สวยงามมาก

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า 90)  หน้ากว๊านพะเยา อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว

ลำดับที่ 9 ระหว่างปี พ.ศ.1801-1841 เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมาก พระองค์เป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมือง

เชียงราย  และพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย  ซึ่งทั้งสามพระองค์ได้กระทำสัตย์ต่อกัน ณ แม่น้ำอิง  บริเวณสถานีประมงน้ำจืด

พะเยา พ่อขุนงำเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์  กล่าวกันว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหน  "แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮำ  จักให้แดดก็แดด

จักให้บดก็บด" จึงได้พระนามว่า "งำเมือง"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาและพระตำหนักกว๊านพะเยา

 ตั้งอยู่ถนนพหลโยธินระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๗๓๔-๗๓๕ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด มีพิพิธภัณฑ์ปลาบึก แสดงเกี่ยวกับการ

เพาะพันธุ์ปลาบึกครั้งแรกของโลก   โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ในบ่อดิน   ปลาบึกเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โตเต็มที่ยาว ๓ เมตร น้ำหนัก ๒๕๐ กิโลกรัม อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง  นอกจากนั้นยังเป็นที่เพาะพันธุ์ปลา เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร

ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามที่หาดูยากไว้หลายชนิด เปิด

ให้ชมทุกวันเวลา ๘. ๓๐๑๖. ๓๐ น. นอกจากนั้นยังมีเรือนประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งเสด็จมาทรงงาน

ที่จังหวัดพะเยาอยู่ในบริเวณเดียวกัน   บริเวณรอบตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 054-431251

 

   
              วัดศรีโคมคำ     วัดอนาลโย          วัดติโลกอาราม

วัดศรีโคมคำ

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  และวัดพัฒนาตัวอย่าง  ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะ

เชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๖ เมตร สูง ๑๘ เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ. ศ.๒๐๓๔- ๒๐๖๗ พระเจ้า

ตนหลวง  หรือพระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น  แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักร

ล้านนาไทยด้วย วันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง  เรียกว่า งานประเพณีนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือน

แปดเป็ง

วัดอนาลโยทิพยาราม

ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัมห่างจากตัวจังหวัด ๒๐ กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข ๑( พะเยา- เชียงราย) กม.ที่๗๔๓

ประมาณ ๗ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗- ๑๑๙๓ อีก ๙ กิโลเมตร  ภายในวัดประกอบด้วยพระพุทธรูป

ศิลปสุโขทัยลักษณะงดงามมาก  และยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ   อีกหลายองค์   อาทิ  พระพุทธไสยาสน์   พระพุทธรูปปางลีลา

พระพุทธรูปปางนาคปรก  สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปไทย  องค์รัตนเจดีย์ เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา   เก๋งจีน

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลอง จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่าง

สวยงาม มีทางขึ้น ๒ ทาง คือทางบันไดและทางรถยนต์วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทองห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร

อยู่ตรงข้ามกับกับวัดศรีโคมคำ มีถนนขึ้นไปถึงเจดีย์พระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นปูชนียสถานโบราณคู่เมืองพะเยา บริเวณโดยรอบมี

ป่าไม้ปกคลุม เป็นสวนรุกชาติ มองเห็นตัวเมืองและกว๊านพะเยาได้โดยรอบ

วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช แห่งราชอาณาจักรล้านนา โปรดให้

พระยายุทธิษถิระ เจ้าเมืองพะเยา สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2019-2029 ในบริเวณที่เรียกว่า บวกสี่แจ่ง  วัดแห่งนี้เป็นชื่อวัดที่ปรากฏ

อยู่ในศิลาจารึก ซึ่งถูกค้นพบได้ในวัดร้างกลางกว๊านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่า  จากข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึก ทำให้รู้ว่า

วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า500ปี สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

เพราะเป็นวัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวาย   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช  ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้

ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา

  
  
น้ำตกจำปาทอง

ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นน้ำตกสูงชัน ไหลลงมาเป็นชั้นๆ  คล้ายงาช้างบ้าง หัวช้างบ้าง น้ำใสสะอาด  บริเวณน้ำตก

มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น  มีลานกว้างสำหรับนั่งพักผ่อน  มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ระยะทาง ๒, ๒๐๐ เมตร สามารถเดินเองได้มี

ป้ายสื่อความหมายตามจุดต่างๆ  ใช้เวลาเดินประมาณ ๒ ชั่วโมง   สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรม   มีลานกางเต็นท์

แต่ต้องนำเต็นท์มาเอง เสียค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท/ คน/ คืน  

 

                                                                               อำเภอแม่ใจ 

  
            
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

มีพื้นที่  ๒๒๒,๕๐๐ ไร่  ครอบคลุมจังหวัดเชียงราย และพะเยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน  เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่แก้ว

ลำน้ำแม่ปืม ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง

สนสองใบ ชิงชัน เหียงหลวง และไม้วงศ์ก่อ พบนกกว่า ๔๐ชนิด สัตว์ป่าอื่นๆ เช่น เก้ง หมูป่า เสือปลา กระจง เป็นต้น ระหว่าง

เดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี นกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาที่อ่างเก็บน้ำแม่ปืมซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ มีกิจกรรม

พายเรือและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ

จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐ หรือ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐

 

                                                                         อ.ดอกคำใต้

   
           น้ำตกธารสวรรค์          จุดกางเต็นท์            นกยูงเขียว

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้  อำเภอปง  และอำเภอเชียงม่วน  มีพื้นที่ทั้งหมด๔๖๒,๗๗๕ ไร่  พื้นที่ประกอบไปด้วยเทือกเขา

สลับซับซ้อน  สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง  มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม  เช่น น้ำตก

ธารสวรรค์  น้ำตกนาปัง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์   และภายในอุทยานฯ  มีสัตว์หลายชนิด เช่น ตะพาบน้ำ ตะกวด นก

ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะนกยูง นับเป็นอุทยานฯ ที่มีนกยูงมากที่สุดในภาคเหนือประมาณ ๒๖๕ ตัว เป็นนกยูงเขียว(หรือนกยูงไทย)

ชนิดพันธุ์ย่อยอินโดจีนฤดูผสมพันธุ์ของนกอยู่ในช่วงเดือนมกราคม- มีนาคมของทุกปี

 

                                                                          อ.เชียงคำ

   
           วัดพระเจ้านั่งดิน   พระเจ้านั่งดิน      ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ

วัดพระเจ้านั่งดิน

อยู่ในตำบลเวียง  ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘   ห่างจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร  เป็นวัดที่องค์พระประธานของวัดไม่

เหมือนกับพระประธานองค์อื่น ๆ คือไม่มีฐานชุกชีรองรับ เคยมีราษฎรสร้างฐานชุกชีเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน

แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า พระนั่งดินอนุสรณ์ผู้เสียสละพ.ต.ท. ๒๓๒๔  อยู่ห่างจาก

ตัวอำเภอเชียงคำ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ไปประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรม

ของพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ได้พลีชีพในการสู้รบเพื่อรักษาอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย นอกจากนั้นยัง

จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพถ่ายรูปจำลองและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ต่อสู้ในการรบครั้งนั้นไว้ด้วย เปิดให้เข้าชมในวันเวลา

ราชการ เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น.

ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ

ตั้งอยู่ที่วัดหย่วนในอำเภอเชียงคำ จัดตั้งเป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทยลื้อ  โดยเฉพาะผ้า

ของชาวไทยลื้อที่มีลวดลายและสีสันสดใส เช่น ลายดอกขอเครือ ลายดอกขอ ลายม้า ลายดอกตั้ง เป็นต้น 

 

อ.จุน

   
      โบราณสถานเวียงลอ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

โบราณสถานเวียงลอ

อยู่ห่างอำเภอจุน ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ถึงบ้านห้วยงิ้ว ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีทางแยกเป็นทางดินถึงบ้านน้ำจุน

อีกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าคงเป็นเมืองในสมัยพ่อขุนงำเมือง  เพราะปรากฏซากกำแพงเมืองเก่า

วัดร้างอยู่มากมาย พระธาตุและวัดเก่าแก่คือ วัดศรีปิงเมือง และใกล้เวียงลอนี้ยังเป็นจุดที่ลำน้ำจุนไหลลงแม่น้ำอิงด้วยจึงเรียก

บริเวณนี้ว่า สบอิง

เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

มีเนื้อที่ครอบคลุม อ.จุน   เนื้อที่ประมาณ 231,875 ไร่  ประมาณ 371  ตร.ม.  มีสัตว์ป่าที่สำคัญ คือ นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง

ได้รับการประกาศว่าเป็น "เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เวียงลอ"  ตามชื่อโบราณในอำเภอจุน เมื่อวันที่ 10  มิ.ย.  พ.ศ. 2544

 

อ.ปง

   
      วนอุทยานแห่งชาติภูลังกา 

ตั้งอยู่ตำบลผาช้างน้อย มีความสูงประมาณ๑,๗๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง ทางขึ้นเขา

มีต้นไม้นานาชนิด บางช่วงเป็นป่าทึบ ชาวเขาเผ่าเย้าเรียกภูนี้ว่า ฟินจาเบาะแปลว่า ภูเทวดา บนยอดภูพื้นที่แคบจุคนได้ไม่

เกิน ๑๐คน จุดเด่นของภูลังกาคือไส้เดือนร้องได้ ไผ่ไร้กอ และทะเลหมอก ทางจังหวัดประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

เชิงอนุรักษ์ และที่หมู่บ้าน ๑๒พัฒนา ม.๗ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เปิดให้นักท่องเที่ยวพัก

 

อ.ภูซาง

   
           น้ำตกภูซาง        เต่าปูลู        ตลาดบ้านฮวก

 อุทยานแห่งชาติภูซาง

เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น  อยู่ในเขตอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแนวยาวประมาณ๓๐กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๗๘,๐๔๙ ไร่

พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่มีค่าได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน จำปีป่า ยมหอม ประดู่ สัก

และรัง เป็นต้น พื้นที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มียอดเขาดอยผาหม่น  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำลาว น้ำเปื่อย

น้ำบง และน้ำญวณ เพื่อใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง  จังหวัด

เชียงราย    นอกจากธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วยังมีน้ำตก ได้แก่ น้ำตกภูซาง   ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นเดียว ตกลงมาจากผาหินปูน  สูง

ประมาณ 25 เมตร จุดเด่นคือเป็นน้ำตกที่มีกระแสน้ำอุ่น มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส   และบริเวณอุทยานฯ ยังมี

เต่าปูลู  ซึ่งเป็นเต่าพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธ์ มีขนาดเล็ก ตัวเตี้ย  หางยาว  สามารถชมเต่าพันธุ์นี้ได้ในเวลากลางคืนขณะ

กำลังออกหากิน

ตลาดการค้าชายแดนไทย- ลาว(บ้านฮวก)

อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูซาง ๗ กิโลเมตร  เป็นจุดผ่อนปรนให้มีการค้าระหว่างไทยกับลาว เ ป็นตลาดนัดเพื่อให้ประชาชน

ทั้งไทย และลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน สินค้าที่นำมาขายคือ   ผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งงานหัตถกรรม เช่น ผ้าทอ

เป็นต้น การเปิดตลาดจะมีทุกวันที่ ๑๐  และ ๓๐ ของทุกเดือน  จากจุดนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปถึงภูชี้ฟ้าและผาตั้ง  จังหวัด

เชียงรายได้ ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร

 

  

    

             

 

 

 

 
จุลินทรีย์ในการเลี้ยงปลานิล
 
ผอ.ศพจ.พะเยา
boss2.jpg
ปลาประจำหน่วยงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัยของศูนย์ ฯ