ประวัติจังหวัดพิจิตร    บึงสีไฟ
  เส้นทางการเดินทางสู่พิจิตร    บ่อจระเข้
   อื่นๆ
หนังสือพิมพ์
 
Asiaweek
Cyber News
  TV / ข่าว
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
ถ.บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
E-mail : ifphichit2000@yahoo.com
ติดต่อเรา
รายละเอียดแผนการดำเนินงาน
  รายชื่อเกษตรกรได้รับการรับรองรระดับ GAP 2550
  รายชื่อเกษตรกรได้รับการรับรองรระดับ Safety lavel 2550
  ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ 2550
  การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต2550  
  การตรวจฟาร์ม งานเฝ้าระวังฯ 2550  
  งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
  งานด้านอาหารปลอดภัย
  งานเฝ้าระวังฯ
  งานCPUE
  ประวัติศูนย์วิจัยฯ
  สถานแสดงปลาเฉลิมพระเกียติฯ
บริการ / ความรู้ / Link ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

  การตรวจรับรองฟาร์มเพาะ/เลี้ยงสัตว์น้ำจืด

  การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ
  การรตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
 
Safety level

          25 ก.พ..51 - 29 ก.พ. 51      

  ปลาไน ขนาด 2 - 3 ซ.ม. ตัวละ 10 ส.ต.    
  ปลานิล ขนาด 2 -3 ซ.ม. ตัวละ 10 ส.ต.
     
     
     
     
  ทรสอบถามจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำได้้ ้  056-611309
 เวลา   
วิสัยทัศน์กรมประมง ( 2548-2551) ผู้ประกอบการด้านประมงมั่นคั่ง สินค้า และผลิตภัณฑ์ประมงรุ่งโรจน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊ปไซค์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์