logo

Wednesday 22nd of April 2015

"ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " Home
สุราษฎร์ธานี..เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 43
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:02


Smileศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี...เลื่องลือ...ปลาตะพัด...เด่นชัด...ปลาแขยงนวล...
                                   

  ข้อมูลแจ้งเตือนภัย โรคระบาดสัตว์น้ำจืดตามฤดูกาล download
                                                  

 

 
                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ชื่อย่อว่า ศพจ.สฎ.
                                              มีเนื้อที่ทั้งหมด
603 ไร่ 
ติดกับแม่น้ำตาปี  
                                                   ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเขาหัวควาย      
                               ที่อยู่  ตู้ ปณ.3
  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130
      หมายเลขโทรศัพท์   07727-4233, 0-7728-6919 ต่อ 11-12 โทรสาร  0-7728-6919
      
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ifsuratthani@yahoo.com

                                          ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                                  บริการแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพด้านการประมงน้ำจืด

         บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง ตรวจโรคสัตว์น้ำ และให้คำปรึกษา  ฟรี

                                      จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30น. 
                                        เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

       

 

 Smileรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
 Smileประกาศราคากลาง การจ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก   
 
Smileแกลอรี่บอร์ดปลาประจำหน่วยงาน  ปลาแขยงนวล  ปลาตะพัด  
 Smile
การปล่อยปลาตะพัดคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ 
 Smile
ประมาณการต้นทุนการผลิตปลาตะพัด
 Smileมาตรการประหยัดพลังงาน
 SmileKM ปี 2553 การเพาะและอนุบาลปลายี่สกของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1         
   
   

 


Smile
ข่าวประกาศจากกรมประมง...

***เรื่องแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองแบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยาน เอกสารหรือ หลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (update : 23 มี.ค. 2558)

***ประกาศรับสัมครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองประมงต่างประเทศ (update : 19 มี.ค. 2558)

***เชิญชวนผู้สนใจหลักสูตรร่วมสมัครเรียน หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (update : 12 มี.ค. 2558)

***รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ ประเภทบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 06 มี.ค. 2558)

***การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557และเสวนาเชิงวิชาการ (update : 16 ก.พ. 2558)

***ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (update : 04 ก.พ. 2558)

***กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗  (update : 23 ม.ค. 2558)

***การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (update : 21 ม.ค. 2558)

***ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง (update : 19 ม.ค. 2558)

***การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society(WSIS)Project Przes 2015 (update : 19 ม.ค. 2558)

***ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยรุ่น4 (update : 14 ม.ค. 2558)

***ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (update : 29 ธ.ค. 2557)

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 15:09 )
 
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 10:54
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2558
   
   
Smileวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบให้หน่วยงาน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และสำนักงานประมงจังหวัดพังงา เพื่อปล่อยตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

   
Smileวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคใต้
สุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

   
   
Smileวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ เทศบาลตำบลเสด็จ
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

   
   
Smileวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 
 
 
Smileวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพื่อปล่อย ณ เขื่อนรัชชประภา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

   
   
 
   
Smileวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 
   
   
   
   
Smileวันที่ 1 เมษายน 2558 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
ได้นำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 30 คน  มาอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
 
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 14:55 )
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss57.gif

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday101
mod_vvisit_counterYesterday556
mod_vvisit_counterThis week1245
mod_vvisit_counterThis month11589
mod_vvisit_counterAll754023

online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

loginWorld Time


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.

canakkale canakkale canakkale truva search