logo

Saturday 22nd of November 2014

"ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " Home
สุราษฎร์ธานี..เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 39
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:02


Smileศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี...เลื่องลือ...ปลาตะพัด...เด่นชัด...ปลาแขยงนวล...
                                   

  ข้อมูลแจ้งเตือนภัย โรคระบาดสัตว์น้ำจืดตามฤดูกาล download
                                                  

 

 
                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ชื่อย่อว่า ศพจ.สฎ.
                                              มีเนื้อที่ทั้งหมด
603 ไร่ 
ติดกับแม่น้ำตาปี  
                                                   ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเขาหัวควาย      
                               ที่อยู่  ตู้ ปณ.3
  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130
      หมายเลขโทรศัพท์   07727-4233, 0-7728-6919 ต่อ 11-12 โทรสาร  0-7728-6919
      
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ifsuratthani@yahoo.com

                                          ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                                  บริการแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพด้านการประมงน้ำจืด

         บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง ตรวจโรคสัตว์น้ำ และให้คำปรึกษา  ฟรี

                                      จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30น. 
                                        เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

       

 


 Smileประกาศราคากลาง การจ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก   
 
Smileแกลอรี่บอร์ดปลาประจำหน่วยงาน  ปลาแขยงนวล  ปลาตะพัด  
 Smile
การปล่อยปลาตะพัดคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ 
 Smile
ประมาณการต้นทุนการผลิตปลาตะพัด
 Smileมาตรการประหยัดพลังงาน
 SmileKM ปี 2553 การเพาะและอนุบาลปลายี่สกของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1         
   
   

 


Smile
ข่าวประกาศจากกรมประมง...

***รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองประมงต่างประเทศ (13 มิ.ย. 2557)

***ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๓ และพนักงานผู้ช่วยประมง (14 พ.ค. 2557)

***จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ศุนย์สารสนเทศ (17 เม.ย. 2557)

***โครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสวยงาม ปี 57 (11 เม.ย. 2557)

***ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย : การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (25 มี.ค. 2557)

***ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2014 (24 มี.ค. 2557)

***การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ (21 มี.ค. 2557)

***จดหมายภาษอังกฤษ (11 มี.ค. 2557)

***การจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม 1 (11 มี.ค. 2557)

***ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จำกัด เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ (07 มี.ค. 2557)


 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:37 )
 
กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:03

กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน

   
   
   
Smileเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันบรรจุ
พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 600,000 ตัว เพื่อมอบให้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
ณ คลองพุนพิน หมู่ 5 ต.ลีเล็ด คลองทองไม้หัก หมู่ 8 ต.ลีเล็ด
คลองในบ้าน หมู่ 6 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

   
Smileเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว แก่โครงการส่วนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา กรมรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

   
 
Smileเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อย ณ หมู่ 6 หมู่ 8 และหมู่ 14
ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

 
 
 
Smileเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา 
จำนวน 300,000 ตัว เพื่อมอบให้สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก
นำไปปล่อยแหล่งน้ำ ณ ต.ดอนสัก ต.ปากแพรก ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
  
  
Smileเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อย ณ คลองท่าทอง หน้าวัดอุทยาราม
หมู่ 2 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

   
        

Smileเมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 Mr.John Matichak จาก Atianta Georgia USA
ได้ฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลานิล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:42 )
 
กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กันยายน 2014 เวลา 14:25

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2557

    
 
Smileเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น.เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 46 คน 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 276 ต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น
ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

   
   
Smileเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
เพื่อปล่อยในงานวันประมงแห่งชาติ ปี 2557 ณ สระเก็บน้ำทางการเกษตรและประมง
หมู่ที่ 1 บ้านป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา


 
 
  
Smileเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว ให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำ ณ ฝายเก็บน้ำ หมู่ 3 ต.หินช้าง อ.เมือง จ.ระนอง
ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

 
 
   
Smileเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 700,000 ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
เพื่อปล่อยในงานวันประมงแห่งชาติ ปี 2557 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา ต.กระโสม
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

   
   
   
Smileเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา
จำนวน 500,000 ตัว โดยมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
นำไปปล่อยแหล่งน้ำ ณ คลองธรรมชาติ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

   
   
Smileเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางอารีย์ อินทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรม
และ นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ได้มาตรวจประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบดีเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 

   
   
Smileเมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 
ได้จัดอบรมการเพาะพันธุ์ปลาดุกให้แก่ กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
จำนวน 12 ราย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศเทศไทย

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 15:51 )
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss57.gif

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday890
mod_vvisit_counterThis week4271
mod_vvisit_counterThis month15043
mod_vvisit_counterAll665047

online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

loginWorld Time


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.

canakkale canakkale canakkale truva search