logo

Wednesday 24th of August 2016

"ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " Home
สุราษฎร์ธานี..เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 52
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:02


Smileศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี...เลื่องลือ...ปลาตะพัด...เด่นชัด...ปลาแขยงนวล...
                                   

  ข้อมูลแจ้งเตือนภัย โรคระบาดสัตว์น้ำจืดตามฤดูกาล download

     

 
                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ชื่อย่อว่า ศพจ.สฎ.
                                              มีเนื้อที่ทั้งหมด
603 ไร่ 
ติดกับแม่น้ำตาปี  
                                                   ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเขาหัวควาย      
                               ที่อยู่  ตู้ ปณ.3
  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130
      หมายเลขโทรศัพท์   07795-1131, 0-7795-1132 ต่อ 11-12 โทรสาร  0-7795-1132
      
      
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ifsuratthani@yahoo.com

                                          ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                                  บริการแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพด้านการประมงน้ำจืด

         บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง ตรวจโรคสัตว์น้ำ และให้คำปรึกษา  ฟรี

                                      จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30น. 
                                        เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

       

 
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจปี 2559 ครั้งที่ 2(update:11ส.ค.59)
Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1(update:25 ม.ค.59)
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 
 Smileประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
(update : 17 มิ.ย.58)
 Smileประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (update : 15 พ.ค.58)
 Smileประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการประมง (update : 1 พ.ค.58)
 Smileรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
 Smileประกาศราคากลาง การจ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก   
 Smileแกลอรี่บอร์ดปลาประจำหน่วยงาน  ปลาแขยงนวล  ปลาตะพัด  
 Smile
การปล่อยปลาตะพัดคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ 
 Smile
ประมาณการต้นทุนการผลิตปลาตะพัด
 Smileมาตรการประหยัดพลังงาน
 SmileKM ปี 2553 การเพาะและอนุบาลปลายี่สกของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1         
   
   

 


Smile
ข่าวประกาศจากกรมประมง...

***ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำ" ระหว่าง 10-11 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง (update : 19 ก.พ. 2559)

***ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ฝ่ายบริหารทั่วไป
(update : 09 ก.พ. 2559)

***ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน (update : 28 ม.ค. 2559)

***ประกาศ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา (update : 27 ม.ค. 2559)


 
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 10:09 )
 
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 13:42
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2559


วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโศก เพื่อปล่อย
ณ สระน้ำโรงเรียนบ้านห้วยโศก หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ


วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลมะลวน
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ สระน้ำต้นปาบ  ๕ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๔๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
ณ คลองวังพลาย หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว อำเภอตีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา จำนวน ๑๕๐ ถุง เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นทีจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ปล่อยแหล่งน้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น ปวส.๑,ปวส.๒
และนักศึกษาระดับปริญาตรี (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
จำนวน ๓๑ คน พร้อมครูอาจารย์ ๖ คน มาศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงอำเภอเวียงสระ เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
ณ ฝายน้ำล้นคลองตาล หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยมีนายชุมพล สุขใส นายอำเภอเวียงสระ เป็นประธานในพิธีวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ เทศบาลตำบลเวียงสระ เพื่อปล่อย ณ ฝายน้ำล้นเทวดา
และฝายน้ำล้นบ้านควน อ.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เพื่อปล่อย ณ เขื่อนคลองพา
หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
ณ ลำห้วยคลองเรียน หมู่ที่ ๙ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๕,๐๐๐ ตัว ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
ณ ฝายน้ำล้นคลองปาว หมู่ที่ ๒ ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านส้อง เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
ณ หนองนาเหนง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๕๓๐ ถุง เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ เทศบาลตำบลคลองปราบ เพื่อปล่อย ณ สระน้ำหนองทิว
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เพื่อปล่อย ณ สระน้บ้านคอกช้าง
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เพื่อปล่อย ณ สระน้ำเพชรฤาชัย
หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยมี นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาการแทนนายอำเภอกะเปอร์
เป็นประธานในพิธี


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ เทศบาลย่านดินแดง เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ แม่น้ำตาปีข้าง-
ที่ว่าการอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เพื่อปล่อย ณ คลองเลง
หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปล่อย ณ เขื่อนรัชชประภา
ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี เพื่อปล่อย ณ หารเลพัง
หมู่ที ๕ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา เพื่อปล่อย ณ ขุมน้ำบ้านขุมมุด
ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยมีนายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เพื่อปล่อย ณ คลองกรูด,สระน้ำห้วยต้นยูง
และชุมชนสหกรณ์ร่วมใจ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม เพื่อปล่อย ณ ฝายท่าทอง
หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อย ณ สระน้ำกรมชลประทาน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ ฝายน้ำล้นมะรุ่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๖๓๐ ถุง เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมธรรมชาติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัว ให้แก่ ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
เพื่อปล่อย ณ สระน้ำของศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ คลองท่าทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา จำนวน ๓๘๕ ถุง เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อย
ณ สระน้ำบริเวณศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบพันธุ์ปลา
จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อย
ณ ขุมเหมืองหมดสัมปทาน หมูที่ ๗ ตำบลบ้านทำเนียบ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
เพื่อปล่อย ณ หนองน้ำบ้านบางลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
เพื่อปล่อย ณ หนองน้ำสาธารณะบ้านท่านา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่านา อำเภอกะปง
จังหวัดพังงา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา จำนวน ๓๒๐ ถุง เพื่อมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

วันที ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อมอบให้ แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ ฝายน้ำล้นตามพระราชดำริ และคลองปังหวาน หมู่ที่ ๔
ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 15:26 )
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

4.gif

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday277
mod_vvisit_counterYesterday698
mod_vvisit_counterThis week1748
mod_vvisit_counterThis month13821
mod_vvisit_counterAll1064394

online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

loginWorld Time


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.

canakkale canakkale canakkale truva search