logo

Monday 31st of August 2015

"ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " Home
สุราษฎร์ธานี..เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 46
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:02


Smileศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี...เลื่องลือ...ปลาตะพัด...เด่นชัด...ปลาแขยงนวล...
                                   

  ข้อมูลแจ้งเตือนภัย โรคระบาดสัตว์น้ำจืดตามฤดูกาล download
                                                  

 

 
                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ชื่อย่อว่า ศพจ.สฎ.
                                              มีเนื้อที่ทั้งหมด
603 ไร่ 
ติดกับแม่น้ำตาปี  
                                                   ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเขาหัวควาย      
                               ที่อยู่  ตู้ ปณ.3
  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130
      หมายเลขโทรศัพท์   07795-1131, 0-7795-1132 ต่อ 11-12 โทรสาร  0-7795-1132
      
      
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ifsuratthani@yahoo.com

                                          ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                                  บริการแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพด้านการประมงน้ำจืด

         บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง ตรวจโรคสัตว์น้ำ และให้คำปรึกษา  ฟรี

                                      จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30น. 
                                        เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

       

 

 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 
 Smileประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
(update : 17 มิ.ย.58)
 Smileประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (update : 15 พ.ค.58)
 Smileประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการประมง (update : 1 พ.ค.58)
 Smileรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
 Smileประกาศราคากลาง การจ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก   
 
Smileแกลอรี่บอร์ดปลาประจำหน่วยงาน  ปลาแขยงนวล  ปลาตะพัด  
 Smile
การปล่อยปลาตะพัดคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ 
 Smile
ประมาณการต้นทุนการผลิตปลาตะพัด
 Smileมาตรการประหยัดพลังงาน
 SmileKM ปี 2553 การเพาะและอนุบาลปลายี่สกของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1         
   
   

 


Smile
ข่าวประกาศจากกรมประมง...

***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักเลขาการกรม (update : 29 ก.ค. 2558)

***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง (update : 29 ก.ค. 2558)

***การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง (update : 23 ก.ค. 2558)

***ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา (update : 10 ก.ค. 2558)

***บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ (update : 10 ก.ค. 2558)

***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม (update : 03 ก.ค. 2558

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 01 ก.ค. 2558)

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 20:50 )
 
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2015 เวลา 10:39
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558
   
   
   
   
   
   
   
Smile ๑๑-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่ หน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
   
   
 
Smile๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์สัตวน้ำ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ
ใน จ.สุราษฎร์ธานี ปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 19:57 )
 
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:58

กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 
   
   
Smileวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๒๒,๕๐๐ ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ตัว
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ต.คลองพา เขื่อนคลองพา หมู่ที่ ๔ ต.คลองพา
และฝายซอยทอนเหรียง หมู่ที่ ๕ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
 
   
Smileวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวสุวีณา บานเย็น ผอ.ศูนย์ฯได้ประชุมชี้แจง  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของศูนย์ฯ จำนวน ๔๕ คน
ณ ห้องประชุมตาปี

   
Smileวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผอ.กองแผนงาน กรมประมง
นายวสันต์ ศรีวัฒนะ ผอ.กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ได้มาตรวจเยี่ยม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผอ.สุวีณา บานเย็น และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ให้การต้อนรับ

   
   
   
   
Smileวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day  โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และนักศึกษาฝึกงาน
ร่วมกันขุดลอกคูระบายน้ำ นำผักตบและวัชพืชต่างๆ ขึ้นจากคูระบายของศูนย์ฯ
ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนเศรษกิจพอเพียง และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณบ้านพัก

   
   
Smileวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๖๔,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำสวยศรี
หมู่ที่ ๖ ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

   
   
Smileวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๘๖,๐๐๐  ตัว เพื่อปล่อย ณ หนองห้วยใหญ่
หมู่ที่ ๑ ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานีตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

   
   
Smileวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยแหล่งน้ำในพื้นที่ หมู่ ๑ และ
หมู่ ๖ ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

   
Smileวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๔๘,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเคี่ยม
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 13:17 )
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss57.gif

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday151
mod_vvisit_counterYesterday737
mod_vvisit_counterThis week151
mod_vvisit_counterThis month21460
mod_vvisit_counterAll838185

online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

loginWorld Time


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.

canakkale canakkale canakkale truva search