logo

Saturday 23rd of August 2014

"ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " Home
สุราษฎร์ธานี..เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 34
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:02


Smileศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี...เลื่องลือ...ปลาตะพัด...เด่นชัด...ปลาแขยงนวล...
                                   

  ข้อมูลแจ้งเตือนภัย โรคระบาดสัตว์น้ำจืดตามฤดูกาล download
                                                  

 

 
                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ชื่อย่อว่า ศพจ.สฎ.
                                              มีเนื้อที่ทั้งหมด
603 ไร่ 
ติดกับแม่น้ำตาปี  
                                                   ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเขาหัวควาย      
                               ที่อยู่  ตู้ ปณ.3
  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130
      หมายเลขโทรศัพท์   07727-4233, 0-7728-6919 ต่อ 11-12 โทรสาร  0-7728-6919
      
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ifsuratthani@yahoo.com

                                          ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                                  บริการแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพด้านการประมงน้ำจืด

         บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง ตรวจโรคสัตว์น้ำ และให้คำปรึกษา  ฟรี

                                      จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30น. 
                                        เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

       

 


 Smileประกาศราคากลาง การจ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก   
 
Smileแกลอรี่บอร์ดปลาประจำหน่วยงาน  ปลาแขยงนวล  ปลาตะพัด  
 Smile
การปล่อยปลาตะพัดคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ 
 Smile
ประมาณการต้นทุนการผลิตปลาตะพัด
 Smileมาตรการประหยัดพลังงาน
 SmileKM ปี 2553 การเพาะและอนุบาลปลายี่สกของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1         
   
   

 


Smile
ข่าวประกาศจากกรมประมง...

***รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองประมงต่างประเทศ (13 มิ.ย. 2557)

***ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๓ และพนักงานผู้ช่วยประมง (14 พ.ค. 2557)

***จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ศุนย์สารสนเทศ (17 เม.ย. 2557)

***โครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสวยงาม ปี 57 (11 เม.ย. 2557)

***ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย : การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (25 มี.ค. 2557)

***ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2014 (24 มี.ค. 2557)

***การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ (21 มี.ค. 2557)

***จดหมายภาษอังกฤษ (11 มี.ค. 2557)

***การจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม 1 (11 มี.ค. 2557)

***ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จำกัด เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ (07 มี.ค. 2557)


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 14:22 )
 
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 13:00
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2557

   
Smileเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 1,000,000 ตัว ให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ในจังหวัดพังงา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 1,000,000 ตัว ให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ ศาลาริมเขื่อนแม่น้ำตาปีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

   
Smileเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้แก่ หมู่ 3 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 60,000 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้แก่สำนักงานประมงอำเภอเวียงสระ
เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ณ ฝายน้ำล้น หมู่ 1 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 90,000 ตัว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เขต 11
สุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลควนศรีอำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
Smileเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2557  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
   
   
Smileเมื่อวันที่ 7-13 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุพันธุ์ปลา จำนวน 4,000,000  ตัว เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง และสำนักงานประมงจังหวัดพังงา เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 14:47 )
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss57.gif

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday896
mod_vvisit_counterThis week3649
mod_vvisit_counterThis month13554
mod_vvisit_counterAll601267

online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

loginWorld Time


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.

canakkale canakkale canakkale truva search