logo

Wednesday 01st of April 2015

"ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " Home
สุราษฎร์ธานี..เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 42
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:02


Smileศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี...เลื่องลือ...ปลาตะพัด...เด่นชัด...ปลาแขยงนวล...
                                   

  ข้อมูลแจ้งเตือนภัย โรคระบาดสัตว์น้ำจืดตามฤดูกาล download
                                                  

 

 
                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ชื่อย่อว่า ศพจ.สฎ.
                                              มีเนื้อที่ทั้งหมด
603 ไร่ 
ติดกับแม่น้ำตาปี  
                                                   ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเขาหัวควาย      
                               ที่อยู่  ตู้ ปณ.3
  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130
      หมายเลขโทรศัพท์   07727-4233, 0-7728-6919 ต่อ 11-12 โทรสาร  0-7728-6919
      
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ifsuratthani@yahoo.com

                                          ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                                  บริการแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพด้านการประมงน้ำจืด

         บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง ตรวจโรคสัตว์น้ำ และให้คำปรึกษา  ฟรี

                                      จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30น. 
                                        เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

       

 

 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2
 Smileสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
 Smileประกาศราคากลาง การจ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก   
 
Smileแกลอรี่บอร์ดปลาประจำหน่วยงาน  ปลาแขยงนวล  ปลาตะพัด  
 Smile
การปล่อยปลาตะพัดคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ 
 Smile
ประมาณการต้นทุนการผลิตปลาตะพัด
 Smileมาตรการประหยัดพลังงาน
 SmileKM ปี 2553 การเพาะและอนุบาลปลายี่สกของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 Smileข้อตกลงผลสัมฤทธิ์งานของข้าราชการ(IPA)ของศูนย์ฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1         
   
   

 


Smile
ข่าวประกาศจากกรมประมง...

***เรื่องแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองแบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยาน เอกสารหรือ หลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (update : 23 มี.ค. 2558)

***ประกาศรับสัมครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองประมงต่างประเทศ (update : 19 มี.ค. 2558)

***เชิญชวนผู้สนใจหลักสูตรร่วมสมัครเรียน หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (update : 12 มี.ค. 2558)

***รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ ประเภทบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 06 มี.ค. 2558)

***การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557และเสวนาเชิงวิชาการ (update : 16 ก.พ. 2558)

***ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (update : 04 ก.พ. 2558)

***กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗  (update : 23 ม.ค. 2558)

***การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (update : 21 ม.ค. 2558)

***ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง (update : 19 ม.ค. 2558)

***การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society(WSIS)Project Przes 2015 (update : 19 ม.ค. 2558)

***ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยรุ่น4 (update : 14 ม.ค. 2558)

***ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (update : 29 ธ.ค. 2557)

***ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ประจำปีงบประมาณ 2558 (update : 18 ธ.ค. 2557)

***ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง  (update :12 ธ.ค.57)

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ (update :3 ธ.ค. 2557)

***รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง   (update :2 ธ.ค. 2557)

***รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง (update : 02 ธ.ค. 2557)

***ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (update :11 พ.ย. 2557)

***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ( update :18 พ.ย. 2557)

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ( update :07 พ.ย. 2557)

***รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ( update :30 ต.ค. 2557)

***ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร เทคนิคการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (15 - 17 ธันวาคม 2557) (update :27 ต.ค.57) 

***ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร เทคนิคการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (3 - 5 พฤศจิกายน 2557)  (update :27 ต.ค.57)

***กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตลาดปลาสวยงาม Online (จัดทำตลาดกลางในรูปแบบ E-commerce ให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบ Online ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่สามารถโต้ตอบกันได้) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 -16.00 น ณ.ห้องฝึกอบรมศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
(update :21 ส.ค.57)

***กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader) ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(update :22 ก.ค.57)

***รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานห้องทดลองและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  (update :30 มิ.ย.57)

***รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองประมงต่างประเทศ (update :13 มิ.ย. 2557)

***ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๓ และพนักงานผู้ช่วยประมง (update :14 พ.ค. 2557)

***จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ศุนย์สารสนเทศ (update :17 เม.ย. 2557)

***โครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสวยงาม ปี 57 (update :11 เม.ย. 2557)

***ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย : การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (update :25 มี.ค. 2557)

***ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2014 (update :24 มี.ค. 2557)

***การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ (update :21 มี.ค. 2557)

***จดหมายภาษอังกฤษ (update :11 มี.ค. 2557)

***การจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม (11 มี.ค. 2557)

***ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จำกัด เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ (07 มี.ค. 2557)


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 10:00 )
 
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2015 เวลา 15:06
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2558

   
   
   
 
 
Smileวันที่ 26 มีนาคม 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดอบรม/ดูงาน หลักสูตร "ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล" ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมตาปี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
ในจังหวัดสุราษฎร์นี ณ ธำรงฟาร์ม และเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างการจัดการระบบที่ดี
ณ ฟาร์มนายเล็ก แซ่ตั้ง
   
   
Smile12 มีนาคม 2558 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม ฟาร์มสาธิตการใช้พลังงานทดแทนในการลดต้นทุนการเลี้ยง
(สุราษฎร์ธานี แสงอาทิตย์) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
ช่วงบ่าย ลงเรือตรวจกรมประมง เพื่อติดตามผล CPUE และการปล่อยปลาบึก
ณ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยมีนางสาวสุวีณา บานเย็น
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี และนายเจริญ โอมณี
หน.ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2015 เวลา 16:06 )
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss57.gif

แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday66
mod_vvisit_counterYesterday511
mod_vvisit_counterThis week1121
mod_vvisit_counterThis month66
mod_vvisit_counterAll742500

online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

loginWorld Time


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.

canakkale canakkale canakkale truva search