นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน
๒ รายการ) (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน
๒ รายการ) (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน
๗ รายการ) (รายละเอียด)
สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์
ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก (รายละเอียด ไฟล์ที่ ๑,
ไฟล์ที่ ๒ , ไฟล์ที่ ๓)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน
๔ รายการ) (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน
๑ รายการ) (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
(รายละเอียด)
รายงานผลการประชุมแนวทางการรับแจ้งข้อมูลและการกำหนดพื้นที่ของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ
Cherax spp.) (รายละเอียด)

มาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ
ฉบับที่ ๒ (รายละเอียด)
กฎกระทรวง กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 
ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์ปลา
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับสำนักงานประมงจังหวัดตาก จำนวน ๑๗,๐๐๐ ตัว ตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อปล่อยในสระน้ำโรงเรียนบ้านนาตาโพ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์ปลา
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเด่นวัว จำนวน ๘๐,๐๐๐ ตัว เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะบ้านเด่นวัว หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 
ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์ปลา
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน ๒๕,๐๐๐ ตัว ให้กับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำของกองร้อย ฯ
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 1 of 8

ข่าวประกาศกรมประมง

Free joomla themes

สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
****************************

ปลาตะเพียนขาว
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
****************************

ปลานวลจันทร์เทศ
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
****************************

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

*หยุดจำหน่าย
วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์*
ติดต่อสอบถามก่อนซื้อ
ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
หมายเลขโทรสาร
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
ในวันและเวลาราชการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
if-tak@dof.in.thประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลจริยธรรม ฯ

เอกสารแจกฟรี

009.jpg

App กระทรวงเกษตร ฯ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday35
mod_vvisit_counterThis week105
mod_vvisit_counterLast week257
mod_vvisit_counterThis month1488
mod_vvisit_counterLast month5009
mod_vvisit_counterAll days54089

We have: 3 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Jul 26, 2017