นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
หน้าหลัก

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ,
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (รายละเอียด)
ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
(รายละเอียด)
ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
(รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง และตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓
รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ) (รายละเอียด)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ประมง และพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑
(พะเยา) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์
ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก (รายละเอียด ไฟล์ที่ ๑,
ไฟล์ที่ ๒ , ไฟล์ที่ ๓)
 
สนับสนุนพันธ์ุปลา วันเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐"
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ ๔  บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 
สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้กับโครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า ๑ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 
สนับสนุนพันธุ์ปลาโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ให้กับที่ว่าการอำเภอพบพระ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ของตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
«StartPrev123456789NextEnd»

Page 1 of 9

ข่าวประกาศกรมประมง

Free joomla themes

สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
*****************************

ปลายี่สกเทศ
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
*****************************

ปลานวลจันทร์เทศ
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
*****************************

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

*หยุดจำหน่าย
วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์*
ติดต่อสอบถามก่อนซื้อ
ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
หมายเลขโทรสาร
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
ในวันและเวลาราชการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
if-tak@dof.in.thประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลจริยธรรม ฯ

เอกสารแจกฟรี

012.jpg

App กระทรวงเกษตร ฯ

LINE ศปจ.ตาก

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday36
mod_vvisit_counterYesterday60
mod_vvisit_counterThis week36
mod_vvisit_counterLast week338
mod_vvisit_counterThis month1536
mod_vvisit_counterLast month1703
mod_vvisit_counterAll days57641

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Sep 23, 2017