นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
หน้าหลัก คำขวัญและตราประจำจังหวัด
จังหวัดตาก

คำขวัญของจังหวัดตาก

"ธรรมชาติน่ายล  ภูมิพลเขื่อนใหญ่  พระเจ้าตากเกรียงไกร  เมืองไม้และป่างาม"

วิสัยทัศน์จังหวัดตาก

"บ้านเมืองน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน"

ตราประจำจังหวัดตาก

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑ  หลั่งน้ำทักษิโณทก หมายถึง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงยกทัพไปช่วยพระเจ้าหงษาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมืองพม่าสั่งให้ทหารคู่ใจคอยตีขนาบ และปลงพระชนม์เสียให้ได้  ความแตกรู้ถึงพระกรรณสมเด็จพระนเศวรที่เมืองแครง จึงทรงประชุมชาวเมืองและบรรดาแม่ทัพนายกอง เมื่อเดือน 2 ปีวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกเหนือแผ่นดิน ประกาศอิสรภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะอีกต่อไป จังหวัดตากเป็นด่านแรกที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง ยกกองทัพกลับเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกับที่เมืองนี้เคยเป็นทางผ่านที่ชาวอินเดียเดินทางเข้าเมืองไทยในสมัยโบราณ{/xtypo_rounded2}

  Free joomla themes

สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

กุ้งก้ามกราม
ขนาด  0.8-1.0 ซม.
ราคาตัวละ  15 สต.
ขนาด 1.5 ซม.
ราคาตัวละ 20 สต.


 

ปลานวลจันทร์เทศ
ขนาด  2-3 ซม.
ราคาตัวละ  10 สต.
ขนาด  3-5 ซม.
ราคาตัวละ  20 สต.
ขนาด  5-7 ซม.
ราคาตัวละ  30 สต.


 

ปลาตะเพียนขาว
ขนาด  2-3 ซม.
ราคาตัวละ  10 สต.
ขนาด  3-5 ซม.
ราคาตัวละ  20 สต.
ขนาด  5-7 ซม.
ราคาตัวละ  30 สต.


ปลานิล
ขนาด  2-3 ซม.
ราคาตัวละ  10 สต.
ขนาด  3-5 ซม.
ราคาตัวละ  20 สต.


ปลานิลแดงแปลงเพศ
ขนาด  2-3 ซม.
ราคาตัวละ  40 สต.
ขนาด  3-5 ซม.
ราคาตัวละ  60 สต.
ขนาด  5-7 ซม.
ราคาตัวละ  1 บาท


ปลายี่สกเทศ
ขนาด  2-3 ซม.
ราคาตัวละ  10 สต.
ขนาด  3-5 ซม.
ราคาตัวละ  20 สต.
ขนาด  5-7 ซม.
ราคาตัวละ  30 สต.


ปลาบึก
ขนาด  2-3 นิ้ว
ราคาตัวละ  40 บาท
ขนาด  3-5 นิ้ว
ราคาตัวละ  60 บาท
ขนาด  5-7 นิ้ว
ราคาตัวละ  80 บาท
ขนาด  7-10 นิ้ว
ราคาตัวละ  100 บาท


กบนา
ขนาดอายุ  15 วัน
ราคาตัวละ  50 สต.
ขนาดอายุ  30 วัน
ราคาตัวละ  1 บาท
ขนาดอายุ  45 วัน
ราคาตัวละ  1.50 บาท


จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.

*หยุดจำหน่าย
วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์*
ติดต่อสอบถามก่อนซื้อ
ที่หมายเลขโทรศัพท์
0 5551 1020
โทรสาร 0 5554 1558
ในวันและเวลาราชการ