นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
หน้าหลัก คำขวัญและตราประจำจังหวัด
จังหวัดตาก

คำขวัญของจังหวัดตาก

"ธรรมชาติน่ายล  ภูมิพลเขื่อนใหญ่  พระเจ้าตากเกรียงไกร  เมืองไม้และป่างาม"

วิสัยทัศน์จังหวัดตาก

"บ้านเมืองน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน"

ตราประจำจังหวัดตาก

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑ  หลั่งน้ำทักษิโณทก หมายถึง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงยกทัพไปช่วยพระเจ้าหงษาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมืองพม่าสั่งให้ทหารคู่ใจคอยตีขนาบ และปลงพระชนม์เสียให้ได้  ความแตกรู้ถึงพระกรรณสมเด็จพระนเศวรที่เมืองแครง จึงทรงประชุมชาวเมืองและบรรดาแม่ทัพนายกอง เมื่อเดือน 2 ปีวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกเหนือแผ่นดิน ประกาศอิสรภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะอีกต่อไป จังหวัดตากเป็นด่านแรกที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง ยกกองทัพกลับเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกับที่เมืองนี้เคยเป็นทางผ่านที่ชาวอินเดียเดินทางเข้าเมืองไทยในสมัยโบราณ{/xtypo_rounded2}

  Free joomla themes

สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

กุ้งก้ามกราม
ขนาด  ๐.๘ - ๑.๐ ซม.
ราคาตัวละ  ๑๕ สต.
ขนาด  ๑.๕ ซม.
ราคาตัวละ  ๒๐ สต.


 

ปลานวลจันทร์เทศ
ขนาด  ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ  ๑๐ สต.
ขนาด  ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ  ๒๐ สต.
ขนาด  ๕ - ๗ ซม.
ราคาตัวละ  ๓๐ สต.


 

ปลาตะเพียนขาว
ขนาด  ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ  ๑๐ สต.
ขนาด  ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ  ๒๐ สต.
ขนาด  ๕ - ๗ ซม.
ราคาตัวละ  ๓๐ สต.


ปลานิล
ขนาด  ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ  ๑๐ สต.
ขนาด  ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ  ๒๐ สต.


ปลานิลแดงแปลงเพศ
ขนาด  ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ  ๔๐ สต.
ขนาด  ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ  ๖๐ สต.
ขนาด  ๕ - ๗ ซม.
ราคาตัวละ  ๑ บาท


ปลายี่สกเทศ
ขนาด  ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ  ๑๐ สต.
ขนาด  ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ  ๒๐ สต.
ขนาด  ๕ - ๗ ซม.
ราคาตัวละ  ๓๐ สต.


ปลาบึก
ขนาด  ๒ - ๓ นิ้ว
ราคาตัวละ  ๔๐ บาท
ขนาด  ๓ - ๕ นิ้ว
ราคาตัวละ  ๖๐ บาท
ขนาด  ๕ - ๗ นิ้ว
ราคาตัวละ  ๘๐ บาท
ขนาด  ๗ - ๑๐ นิ้ว
ราคาตัวละ  ๑๐๐ บาท


กบนา
ขนาดอายุ  ๑๕ วัน
ราคาตัวละ  ๕๐ สต.
ขนาดอายุ  ๓๐ วัน
ราคาตัวละ  ๑ บาท
ขนาดอายุ  ๔๕ วัน
ราคาตัวละ  ๑.๕๐ บาท


จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

*หยุดจำหน่าย
วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์*
ติดต่อสอบถามก่อนซื้อ
ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
หมายเลขโทรสาร
๐ ๕๕๕๔ ๑๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
if-tak@dof.in.thประมวลภาพกิจกรรม