logo

.
Saturday 25th of October 2014    
Banner
Banner
Banner

Home
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง
 
 
      ภาพกิจกรรม
 

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผวจ.ตรัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ณ แหล่งน้ำวังหยี ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน  500,000 ตัว โดยมีนายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.ตรัง  เป็นผู้กล่าวรายงาน แทนประมงจังหวัดตรัง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [17/09/57]

 
    วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านประมงน้ำจืด ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารจังหวัดตรัง เป็นประธาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  [23/08/57]
 
    วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ศพจ.ตรังและสนง.ประมงจังหวัดตรัง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "เกษตรร่วมใจ บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"  เพื่อให้บริการภาคการเกษตร  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีนายสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [23/08/57]
 
     ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2557 ศพจ.ตรังได้ปรับปรุงศูนย์เรียนรู็ด้านประมง เพื่อรองรับโครงการ smart farmer และเป็นจุดบริการประชาชนด้านประมง เพิ่มความสุขให้แก่ผู้ใช้บริการ [23/08/57]
 
        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หนองหานเพ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยนายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.ตรัง และข้าราชการของศูนย์ ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนพันธุ์จำนวน 1 ล้านตัว (พันธุ์ปลาน้ำจืด 700,000 ตัว พันธุ์กุ้งก้ามกราม 300,000  ตัว และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ กรมประมง อบต. นักเรียน สามเณร ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ [15/08/57]
 
            เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายสมสศํกดิ์ ปะริสุทโธ ผวจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง ได้เข้าร่วมและสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้ความรู้ และมีบริการตรวจเช็คคุณภาพน้ำ มีเกษตรมาใช้บริการ จำนวน 166 ราย
 
           เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง ได้จัดตรั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของผู้รับบริการ ผู้ประกอบการชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน [31/07/57] 
 
             เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการวิจัยการผลิตพันะธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็ก" โดยมอบปัจจัยการผลิตสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็กให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ [22/07/57]อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
              เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่Smart Farmer"มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 ราย [22/07/57]  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการปล่อยพันธุ์กุ้ง 1 ล้านตัว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำตรัง เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 บริเวณเขื่อนแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง โดยมีนายอนันต์       สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.ตรัง เป็นผู้มอบและสนับสนุนพันธุ์กุ้งฯ และมีนายกอบต.ย่านซื่อ หัวหน้าส่วนราชการ จ.ตรัง เกษตรจังหวัดตรัง สนง.ประมงจังหวัดตรัง พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 


 
      ช่องทางติดต่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของกรมประมง /แบบฟอร์มข้อร้องเรียน /
      แจ้งข้อร้องเรียนด้านมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออนไลน์   [31/07/57]
  • ศูนย์บริการประชาชนของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด
         
    สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด ได้จัดทำข้อมูลวิชาการด้านอาหารสัตว์น้ำจืด และการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำจืด ดูข้อมูลได้ที่นี่ [01/08/57] 
 

 
       รายงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจำปี 2556  
      
 
                               
                    
     ประกาศโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก

     เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ทั้งในบ่อดินและในกระชัง ท่านใดที่ยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มสามารถขอขึ้นทะเบียนฟาร์มได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ หรือสำนักงานประมงจังหวัด (ภายในเขตพื้นที่) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [20/08/55]

 
 
Last Updated on Thursday, 18 September 2014 14:39
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss003.jpg

จำนวนผู้ออนไลน์

We have 2 guests online

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterThis month145
mod_vvisit_counterAll12285

โพล

เนื้อหาสาระที่ควรมีในเว็บ
 
bottom

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is multiple dns. Valid XHTML and CSS.