Sunday 25th of September 2016

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

boss0002.jpg

ข่าวสารเพื่อประชาชน


 images/stories/frame1212.jpg

ใคร online บ้าง

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ปลาเทโพ PDF พิมพ์ อีเมล

ปลาเทโพ เป็นปลาประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร

การเลี้ยงปลาเทโพ คลิกดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 14:02 )
 

ตราสัญลักษณ์

king2.gif
 
 
 
 
 
 

โปสเตอร์ปลาประจำศูนย์ฯ

tapo.gif


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทร 045-738354-5