โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำและ
เพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ ณ สุรกิจฟาร์ม

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำและเพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ ณ สุรกิจฟาร์ม ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็น...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแถลงข่าว งานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์ ร่วมแถลงข่าว งานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายภายในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 29 ได้แก่...

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการใช้งานเครื่อง HPLC

เมื่อวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์ ได้เข้ารับการอบรมเรื่่อง การใช้เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ