ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ
ครั้งที่ 26

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำร่วมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557 โดยนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำหลากชนิดมาจำหน่าย เช่น ปลานวลจันทร์ทะเลก้างนิ่ม ปลานวลจันทร์ทะเลต้มเค็ม ข้าวเกรียบกุ้ง น้ำพริกเผากุ้งสด ปลาส้มเส้น ซาลาเปาไส้กุ้ง ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 นักวิชาการของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เสนอผลงานวิจัยสาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จำนวน 3 เรื่อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี กรมประมง กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดอบรมหลักสูตร สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้น้ำได้ร่วมกับองค์การสะพานปลาจัดอบรมหลักสูตร สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา ท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการ-การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (รุ่นที่ 1) ให้กับพนักงานองค์การสะพานปลา

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ