ร่วมทำกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กตาบอดพิการซ้ำช้อน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เขตบางเขน กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016

นักวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าร่วมเสนอผลงานวิจัยสาขา Seafood, post-harvest technology and food safety จำนวน 3 เรื่อง ในงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ...

อ่านเพิ่มเติม

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงกบนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่...

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ