โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร ให้แก่ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร ให้แก่...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมทำกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กตาบอดพิการซ้ำช้อน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เขตบางเขน กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ