ประชาสัมพันธ์ 


1.[ปรับปรุงครั้งที่ 2] แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 ปี 2560   24/07/2560 - 10:36 น.

 

ร่วมการประชาสัมพันธ์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูในบริเวณอ่าวไทย
ติดตามงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพระราชดำริฯ
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่เขื่อนรัชชประภา
จัดประชุมชี้แจงมาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก
ออกบริการคลินิกประมงและมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้นำหมู่บ้าน
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ให้คำชี้แจงและทำความเข้าใจในข้อกฎหมายแก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
ออกตรวจติดตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด
ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุของปลาตายในคลอง
ร่วมประชุมชี้แจง พรก.ประมง พ.ศ.2558 และทำประชาคมโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.