ประชาสัมพันธ์ 


1. แก้ไขเนื้อหาตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมฯ  29/05/2560 - 10:43 น.

 

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร พร้อมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานตามโครงการ 5 ประสาน
ร่วมจัดกิจกรรมบวชทะเลเพื่อสร้าง จิตสำนึกและดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
ออกหน่วยให้บริการและแจกพันธุ์ สัตว์น้ำแก่ประชาชน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืด
นำวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียม เข้ารับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร
อบรมเกษตรกรของศูนย์เครือข่าย ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที่
สำรวจและตรวจสอบบ่อเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรจากข้าวเป็นบ่อเลี้ยงปลา
ออกสำรวจความเสียหายเกษตรที่เลี้ยงปลานิลในกระชัง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.