ประชาสัมพันธ์ 


1.คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค   05/01/2561 - 14:49 น.

2.ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้านค้างปี   04/01/2561 - 15:39 น.

3.แจ้งการตรวจสอบค่าเช่าบ้านของสำนักงานประมงจังหวัด   29/12/2560 - 15:24 น.

4.ขอเชิญประชุมจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก 18/12/2560 - 14:28 น.

5.[ปรับปรุงครั้งที่ 2] คู่มือปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561 07/12/2560 - 15:55 น.

6. ตารางค่าเบี้ยประชุมเปรียบเทียบเเละคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 22/11/2560 - 16:15 น.

7.[ปรับปรุงครั้งที่ 1] คู่มือปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงและประมงอาสา ประจำปี 2561 22/11/2560 - 16:15 น.

 

ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.