ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

ผู้ตรวจราชการ

Post on 22 May 2015
by Super User

นาย สมโภชน์ กริบกระโทก

ตำแหน่ง : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2562 0576 , 08 1647 4063

โทรสาร : 0 2562 0527

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จังหวัดที่รับผิดชอบ :   ทุกจังหวัด

 

 

นาย เขมชาติ จิวประสาท

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2579 8205 , 08 2700 6203

โทรสาร : 0 2562 0527

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จังหวัดที่รับผิดชอบ :   

เขต 5 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคราม

เขต 10 อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู

เขต 11 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

 

นางสาว สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : 0 2579 8202 , 08 1982 6906

โทรสาร : 0 2562 0527

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จังหวัดที่รับผิดชอบ :   

             เขต 13 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร

             เขต 14 นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ             

             เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

 

นาย จุฬ สินชัยพานิช

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : -

โทรสาร : 0 2562 0527

E-mail: -

จังหวัดที่รับผิดชอบ :   

เขต 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

เขต 3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

เขต 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

 

นาย ก่อเกียรติ กูลแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : -

โทรสาร : 02 562 0527

E-mail: -

จังหวัดที่รับผิดชอบ :  

         เขต 7 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง

         เขต 8 สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

         เขต 18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

 

นางสาว อัจฉรา สุนทรอภิชาต

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : -

โทรสาร : 02 562 0527

E-mail: -

จังหวัดที่รับผิดชอบ :  

เขต 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เขต 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

 

นาย สายันต์ เอี่ยมรอด

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกรม

โทร : -

โทรสาร : 0 2562 0527

E-mail: -

จังหวัดที่รับผิดชอบ :   

             เขต 4 นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

             เขต 6 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง

             เขต 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด