ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปรามการทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่

Post on 25 July 2017
by Super User

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดฯ มอบหมายให้นางประมวลมิตร อภิธนกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สนธิกำลัง กับ ประมงอำเภอเมืองฯนางธัญวรรณ เสริมสุข ประมงอำเภอเชียงยืน นายสุรชัย เสริมสุข ร่วมกับ นายพรหมเพชร ดวงมะลา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติการควบคุมปราบปรามการทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการทางกฏหมายด้านประมง นำเรือออกตรวจ จับ ผู้กระทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ในแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ลำน้ำชี ตั้งแต่บ้านดินดำ ตำบลเกิ้ง ถึงฝายวังยาง ตำบลท่าตูม อ่างเก็บน้ำโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองฯ และอ่างเก็บน้ำหนองบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามหลังจากประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดง 16 พ.ค. -15 ก.ย. 60 ไม่พบผู้กระทำผิด

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................