ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง

Post on 25 July 2017
by Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายรัชพล ผลมั่ง ประมงอำเภอบ้านหมอ รับผิดชอบอำเภอเสาไห้ ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ตรวจตราและควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ในลุ่มน้ำป่าสักท้องที่ ตำบลพระยาทด,ต้นตาล,สวนดอกไม้,เสาไห้,ศาลารีไทย,เมืองเก่า,บ้านยาง และตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงลอบพับหรือไอ้โง่จำนวน3ปากไม่พบผู้กระทำความผิดนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................