ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

ติดต่อเรา

Post on 23 May 2015
by Super User

กองตรวจราชการ กรมประมง

ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์
เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน
ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพมหานครฯ
ประเทศไทย
10900

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร :0-2579-7442, 0-2562-0583
แฟกซ์ :0-2562-0527, 0-2940-6201

ผู้รับผิดชอบ

นาย วรกร ประดิษฐ์พุ่ม
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร :02-940-6201