ค้นหาปลาทะเล :     (การค้นหาใช้ชื่อภาษาไทย หรือ ชื่อภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์เท่านั้น)
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
91
หางแข็งบั้ง BANDED CREVALLE Atule mate ลักษณะทั่วไป เป็นปลาทะเลซึ่งมีลำตัวยาว แบนข้าง หัวโต จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาโตมีเยื่อไขมันหุ้มอยู่ ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเล็ก บนขากรรไกร เกล็ดเส้นข้างตัวแข็ง โดยเฉพาะส่วนหางดูเป็นสันแข็งกว่าส่วนอื่น ๆ ครีบหลังมีสองอัน แยกเป็นอิสระจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่สองตอนหน้าสูงแหลม ตอนท้ายสุดจรดโคนหาง ครีบก้นยาวปลายจรดโคนหาง เช่นกัน ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว ช่วงท้องสีขาว มีแถบสีเทาจางๆ พาดตัวลายใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกัน ครีบต่างๆ สีเหลือง ถิ่นอาศัย อยู่ตามทะเลเปิดทั่วไป อาหาร กินปลา กุ้งและสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่า ขนาด ความยาวประมาณ 13 – 30 ซม. ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้ดี นิยมนำมาแปรรูปเป็นปลาเค็ม
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
92
หางเหลือง YELLOWTAIL FUSILIER Caesio erythrogaster ลักษณะทั่วไป เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างป้อม ลำตัวและหาวยาวเรียว หัวโตและโค้งนูน บริเวณปลายจะงอยปากเว้าลง นัยน์ตาค่อนข้างโต ปากเล็กและเฉียงขึ้น ครีบหลังยาวปลายจรดโคนหาง ครีบก้นมีปลายยาวจรดโคนครีบหาง ครีบหางมีขนาดใหญ่ปลายเป็นแฉกลึก ครีบหูและครีบท้องมีปลายเป็นมุมแหลม ถิ่นอาศัย พบแพร่กระจายทั่วอ่าวไทย อาหาร กินลูกปลาขนาดเล็กและเนื้อสัตว์ ขนาด ความยาวประมาณ 40 – 60 ซม. ประโยชน์ เนื้อปลาให้เป็นอาหาร
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
93
หัวแบนด่าง SPOTTED FLATHEAD Cociella crocodilus ลักษณะทั่วไป เป็นปลาหน้าดินที่มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวมีขนาดใหญและยาวและแบนลาด มีหนามซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปของผิวหนัง ปกคลุมอยู่ทั่วหัว ปากกว้าง นัยน์ตาค่อนข้างโต มีกระดูกเป็นหนามแหลม 3 อัน บนแก้ม เกล็ดค่อนข้างใหญ่ ครีบหลังมี 2 อัน อันอ่อนมีขนาดใกล้เคียงกับครีบก้น ครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบท้องยาวและปลายแหลม ครีบหางมีขนาดใหญ่ปลายมน สีพื้นของลำตัวเป็นมีเทาปนเขียว มีแถบสีดำเป็นบั้งอยู่ข้างตัว มีจุดสีดำเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วลำตัว ครีบหลังอันแรกทีแถบสีดำ ครีบหางมีรอยแต้มสีดำเช่นกัน ถิ่นอาศัย พบบริเวณหน้าดินที่เป็นโคลนเลน พบห่างฝั่งตั้งแต่ 40 – 100 ม. พบทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน อาหาร กินสัตว์น้ำวัยอ่อน ขนาด ความยาวประมาณ 25 – 40 ซม. ประโยชน์ ใช้ปรุงอาหาร
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
94
หลังเขียวกลม โกว ROUNDBELLY SARDINE Amblygaster clupeoides ลักษณะทั่วไป เป็นปลาทะเลผิวน้ำมีรูปร่างยาวเรียว ลำตัวมีกล้ามเนื้อเป็นสันหนา ท้องแบนเป็นสันแต่ไม่มีเกล็ดโผล่ออกมาเป็นสันแข็ง หัวค่อนข้างเล็ก จะงอยปากยาว นัยน์ตาโต ปากค่อนข้างเล็กและอยู่ปลายสุด ไม่มีเส้นข้างตัว เกล็ดค่อนข้างใหญ่ บางและหลุดง่าย ครีบหลัง ครีบหู ครีบท้องและครีบก้นมีขนาดเล็ก ครีบหางใหญ่เป็นแฉกลึก สีลำตัวด้านหลังมีสีน้ำเงินเข้ม ท้องเป็นสีขาวเงิน ถิ่นอาศัย อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆ อพยพย้ายไปเรื่อยๆ พบไปทั่วอ่าวไทย อาหาร กินจุลพืชที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำ ขนาด ความยาวประมาณ 13 – 23 ซม. ประโยชน์ ในสภาพสดใช้ในการแปรรูปคือ ปลากระป๋อง แต่ถ้าไม่สดใช้ทำอาหารปลาป่น
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
95
เห็ดโคนจุด ซ่อนทราย SILLAGO TRUNPETER SILLAGE Sillago maculate ลักษณะทั่วไป เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างค่องข้างกลมยาว หัวโต จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาอยู่ใกล้กับแนวสันหัว ปากเล็ก ฟันเล็กละเอียดอยู่บนขากรรไกรทั้งสองและเพดานปาก เกล็ดเล็กและบางครีบหลังมีสองอัน อันที่สองยาวใกล้เคียงกับครีบก้น ครีบหางเว้าเป็นแฉก ครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบท้องยาวและปลายแหลม ลำตัวด้านบนเป็นสีเทาหรือสีเขียวมะกอก ด้านท้องสีขาวเงินมีแถบสีเงินพาดไปตามความยาวของลำตัว ถิ่นอาศัย ตามบริเวณหน้าดินในน้ำตื้น แถบชายฝั่ง พบที่ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อาหาร กินลูกกุ้ง ลูกปู และสัตว์น้ำขนาดเล็ก ขนาด ที่พบทั่วไปยาว 15 – 20 ซม. ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
96
เหลืองปล้องหม้อ BLUE AND GOLD FUSILIER Caesio caerulaurea ลักษณะทั่วไป เป็นปลาทะเลที่อยู่ระดับกลางน้ำ ลำตัวยาว หางเรียวยาว แบนข้าง หัวป้อม จะงอยปากสั้น นัยน์ตาค่อนข้างโต มีเยื่อไขมันปกคลุม ปากแคบและเฉียงขึ้น มีฟันเล็กและแหลมคม เกล็ดเล็ก ครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกัน ครีบหูและครีบท้องมีขนาดใกล้เคียงกันและมีปลายแหลม ครีบก้นค่อนข้างยาว ครีบหางเป็นแฉกลึก ปลายแฉกเรียวแหลม พื้นลำตัวเป็นสีน้ำเงินปนเขียว ท้องสีขาวเงิน ด้านข้างมีแถบสีเหลืองด้านละแถบ ครีบหลังมีขอบสีเทาเข้ม ฐานครีบหูมีแต้มสีดำข้างละหนึ่งจุด มีแถบสีดำอยู่ด้านในของแฉกหางทั้งสองอัน ถิ่นอาศัย อยู่รวมกันเป็นฝูงตามกองหินใต้น้ำ ข้างเกาะที่เป็นน้ำใส พื้นท้องทะเลที่เป็นหิน ปะการัง ทรายและที่มีความเค็มของน้ำทะเลสูง อาหาร กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก ขนาด ความยาวประมาณ 18 – 30 ซม. ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
97
เหลืองโพรง กล้วยเกาะ กล้วยจรวด RAINBOW RUNNER Elagatis bipinnulatuus ลักษณะทั่วไป เป็นปลาฝิวน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายรูปกระสวย ลำตัวยาวและค่อนข้างกลม หัวเล็ก ปากยาวแหลม นัยน์ตากลมโต ปากกว้างและอยู่ปลายสุด ฟันเล็กละเอียดอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง เกล็ดเล็กครีบหลังมีสองอัน อันที่สองยาวใกล้เครียงกับครีบก้น ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือ มีครีบฝอยเป็นกระจุกเล็กที่ปลายครีบหลังและครีบก้น ครีบหูและครีบท้องมีปลายเรียวแหลม ครีบหางเว้าลึกปลายแยกเป็นแฉก เป็นลักษณะประจำตัวของปลาที่ว่ายน้ำเร็ว พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำเงินอมเขียว ท้องสีขาวเงินข้างลำตัวมีแถบสีน้ำเงินอ่อน 2 แถบ ขนานคู่กับแถบสีเหลือง ถิ่นอาศัย พบในบริเวณข้างเกาะและทะเลเป็ดทั่วไป อยู่โดดเดี่ยวไม่รวมฝูง อาหาร กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก ขนาด ความยาวประมาณ 100 – 20 ซม. ประโยชน์ นิยมในหมู่นักกีฬาตกปลา เนื้อใช้ปรุงอาหารได้ดี
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
98
อานม้า สลิดหิน DAMSEL FLSH Dascyllus aruanus ลักษณะทั่วไป เป็นปลาทะเลขนาดเล็ก รูปร่างสั้นป้อม ลำตัวแบนข้าง แนวสันหลังและหัวโค้งนูน หน้าสั้นปากเล็กและอยู่ปลายสุด ริมฝีปากหนา มีฟันเล็กและแหลมคมอยู่บนขากรรไกร นัยน์ตาค่อนข้างเล็กอยู่ใกล้แนวส่วนโค้งของหน้า กระดูกขอบตาและกระดูกแก้มอันหน้าขอบหยักเป็นจักร ช่องเหงือกกว้าง ครีบหลังโค้งไปตามแนวสันหลัง ส่วนปลายแผ่กว้างจรดคอดหาง ครีบท้องมีขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับครีบหู ครีบก้นสูง ครีบหางเว้าเป็นแฉก พื้นลำตัวสีฟ้าแกมขาว มีแถบขนาดใหญ่สามแถบที่หัวลำตัวและโคนหาง ถิ่นอาศัย หากินอยู่ตามแนวปะการังและชายทะเลที่มีดอกไม้ทะเล พบในอ่าวไทย อาหาร กินสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ขนาด ความยาวประมาณ 65-8 ซม. ประโยชน์ เป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันในตู้กระจก
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
99
อินทรีจุด อินทรีลายข้าวตอก INDO – PACIFIC SPANISH MACKEREL Scomberomorus gutt ลักษณะทั่วไป เป็นปลาผิวน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าปลาอินทร์อื่น ๆ รูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลมปากกว้าง ปลายจะงอยปากแหลม ฟันแหลมคม ครีบหลังแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นก้านครีบแข็งส่วนหลังมีลักษณะเช่นเดียวกับครีบก้น คือเริ่มด้วยก้านครีบอ่อนแล้วตามด้วยครีบฝอย ครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบหางใหญ่ ปลายเว้าลึกเป็นรูปวงเดือน ข้างตัวมีจุดสีดำหรือสีเทาแบบลายข้าวตอกที่ลำตัวส่วนบน อยู่รวมกันเป็นฝูง ว่ายน้ำรวดเร็ว ถิ่นอาศัย อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ๆ พบทั่วไปในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชงบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทางฝั่งตะวันตกตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานีนอกจากนี้ยังพบทางด้านทะเลอันดามันอีกด้วย อาหาร กินปลาฝิวน้ำและสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ขนาด ความยาวตั้งแต่ 40 – 55 ซม. ประโยชน์ เนื้อใช้ปรุงอาหาร
ลำดับ
ชื่อปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
รูปภาพ
100
อินทรีบั้ง เบกา SPANISH MACKEREL Scomberomorus commersoni ลักษณะทั่วไป เป็นปลาผิวน้ำที่อยู่รวมกันเป็นฝูง มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาอินทรีจุด แต่ลำตัวค่อนข้างกลมและหนากว่า ด้านข้างลำตัวจะมีแถบสีดำหรือเทาเข้มเป็นบั้งๆ ขวางลำตัวเริ่มจากแนวฐานครีบหูเรื่อยออกไปเกือบจรด โคนครีบหาง จะเห็นบั้งได้ชัดตรงบริเวณแนวเส้นข้างตัว อินทรีบั้งตัวโตจะมีบั้งมากกว่าตัวเล็ก ถิ่นอาศัย พบทั่วไปในอ่าวไทยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก และทางฝั่งทะเลอันดามัน อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำเป็นอาหาร เช่น ปลากระตัก หลังเขียว และหมึก ขนาด ที่พบทั่วไปมักมีความยาว 30 -70 ซม. ขนาดใหญ่ที่สุดยาวถึง 1 เมตร ประโยชน์ เป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ นิยมใช้ทำปลาเค็ม ชาวจีนเรียกว่าปลาเค็มที่ทำจากปลาชนิดนี้ว่า “ เบกา ”

มีจำนวน Recored ทั้งหมด 109 รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 หน้าถัดไป>>