เอกสารเผยแพร่

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by Administrator Tuesday, 24 May 2016 16:14

 
ลำดับรายการเอกสารเผยแพร่ปีปัจจุบันดาวน์โหลด
1 หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย2556
2 หนังสือสถิติเรือประมงไทย2557
3 หนังสือสถิติผลผลิตสัตว์น้ำจืด2556
4 หนังสือสถิติผลผลิตการเลี้ยงกุุ้งทะเล2557
5 หนังสือสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย2557
6 หนังสือสถิติการเลี้ยงหอยทะเล2557
7 หนังสือสถิติผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล2557
8 หนังสือสถิติหน่วยธุรกิจ2556
9 หนังสือสถิติการประมงทะเล สำรวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง2556