โครงสร้างศูนย์สารสนเทศ
There are no translations available.

ข้าราชการจำนวน  35  ท่าน
ลูกจ้างประจำ       2   ท่าน
พนักงานราชการ   19   ท่าน
จ้างเหมาบริการ     9   ท่าน

Last Updated ( Tuesday, 06 March 2012 10:30 )