ลงทะเบียน e-mail

สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

regismail

e-mail : (ชื่อภาษาอังกฤษ)(อักษรตัวแรกของสกุลภาษาอังกฤษ)@fisheries.go.th