PDF Print E-mail
Written by administrator   
  

   
            

 

           

 

            

 

           

 

           

 

           

 

           

 

            

 

   

  


            ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ถูกดำเนินคดี พ.ศ. 2560    u29/5/2560      

             ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ม.71 (1)  u17/5/2560       

             ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  .81  u17/5/2560       

                             ***********************************  

 

 

             ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560  .81(1)  u23/5/2560    

             ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560  .88(1)  u23/5/2560    

             ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) ม.88(1)    Up 22/5/60    

              ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 .81(1)  u17/5/2560       

              ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ2560  .88(2)  u17/5/2560       

              ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รุ่นที่ 2) .88(1)  u17/5/2560       

              ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2)  .81(1)  u17/5/2560       

              ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560   Up 2/5/60 

              ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560) Up 27/4/60     

               ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560  Up 27/4/60     

               ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ยกเลิกแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2560   Up 3/2/60  

                             ***********************************

                  

                  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ)    

                  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัดเก็บดูแลรักษาของกลาง) งวดที่ 3   

                  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เอกสารการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)     

                  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัดเก็บดูแลรักษาของกลาง) 

                  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัดเก็บดูแลรักษาของกลาง)   

 

                               ***********************************

 

                               ***********************************

    
    
 

 

  

     

                              

 
 


 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
* ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล *
    
   
 

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

 
นายประเทศ ซอรักษ์
 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 

นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday731
mod_vvisit_counterThis week743
mod_vvisit_counterThis month11501
mod_vvisit_counterAll131548

ผลสำรวจออนไลน์

ความพึงพอใจในเว็บกองนิติการเพียงใด
 

พยากรณ์อากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.

ข่าวงานราชการ


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .