ฝ่ายบริหารทั่วไป PDF Print E-mail
Written by administrator   
Friday, 24 August 2012 20:50

 

 

 

             (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ

         (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

           (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล

           (4) ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

           (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

          
 

 


 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 15:40 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .