ประกาศกระทรวงที่ยังใช้บังคับม.171 PDF Print E-mail
Written by administrator   
Tuesday, 19 January 2016 16:40

 

การประมงทะเล

กฎหมายควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่

กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากอวนรุน

กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมือปลากะตักและอวนล้อมจับ

กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมือคราดหอย

กฎหมายควบคุมการทำการประมงตามชนิดสัตว์น้ำ

กฎหมายควบคุมการทำการประมงประเภทอวนอื่นๆ

กฎหมายควบคุมการทำการประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ด้านอื่นๆ

กฎหมายควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำไทย

การประมงน้ำจืด
กฎหมายควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข

กฎหมายควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดตามชนิดเครื่องมือ

กฎหมายควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดตามชนิดสัตว์น้ำ

กฎหมายควบคุมการทำการหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์

กฎหมายควบคุมการทำการประมงอื่นๆ

สรุปประกาศตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490ฯ  
 
 
 
Last Updated ( Wednesday, 25 May 2016 11:25 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .