สำนักบริหารจัดการด้านประมง

 

 

ที่ตั้ง อาคารสำนักบริหารจัดการด้านการประมง(สจป.) กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2562 0600 ต่อ 4037 หรือ 4022 โทรสาร 0 2561 4687 

 

E-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบประมงฯ(รายละเอียด เอกสาร)
รวมกฏหมายที่ใช้ในการบริหารฯทรัพยากรประมงทะเล ตามพรบ.2490(รายละเอียด เอกสาร)
-ประกาศเพิ่มเติมนอกจากหนังสือรวมกฎหมายฯทรัพยากรทะเลตามพรบ. พ.ศ.2490
 ประกาศกระทรวงเกษตร ฯจ.จันทบุรี
     - กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากฯจ.จันทบุรี (1 ) (2 ) ( 3 )
     -ประกาศกระทรวงเกษตรฯจ.ประจวบคีรีขันธ์  (1 ) (2 ) ( 3 )
 ประกาศกระทรวงเกษตรฯจ.ประจวบคีรีขันธ์
     - ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดฯพ.ศ2554 (1) (2)
     - ประกาศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องกำหนดฤดูปลาที่มีไข่ฯ (1) (2) (3)
     -ประกาศจ.ลำปาง เรื่องกำหนดฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ(เอกสาร)
     -ประกาศจ.สมุทรสงคราม เรื่องห้ามทำการประมงปลากระเบนเจ้าพระยาฯ (เอกสาร)
ประกาศกรมCITES(เอกสาร)