ข่าว สพท.

ข่าวกรมประมง

ผู้อำนวยการ สพท.พร้อมเจ้าหน้าที่
ต้อนรับ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงคนใหม

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมอบกระเช้าของขวัญต้อนรับ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงคนใหม่ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง


เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานสำรวจฯ บริเวณกลางอ่าวไทยโดยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ำ
และร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติฯ ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึกได้ดำเนินการสำรวจทรัพยากร
ประมงทะเลลึกบริเวณกลางอ่าวไทยด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ำในระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2557 เป็นเวลา 12 วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาความชุกชุม ชนิด และปริมาณของปลาผิวน้ำขนาดใหญ่

อ่านต่อ


งานวันประมงแห่งชาติครั้งที่๓๑ ประจำปี๒๕๕๗

การจัดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณท่าวิชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดนิทรรศการเรื่องธนาคารปูม้าและธนาคารไข่หมึก

ดูภาพกิจกรรม


มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง มอบปะการังเทียม จ.ชุมพร

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับกรมประมง ได้กำหนดจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านทุงมหา หมู่ที่๑ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดูภาพกิจกรรม


 

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนงบประมาณ โครงการ "จัดสร้างปะการังเทียม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนงบประมาณ โครงการ "จัดสร้างปะการังเทียม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" บริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ แก่กรมประมง จำนวนเงิน (12,000,000.-) 12 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม


กรมประมงเชิญชวนผู้ประกอบการนำแรงงานประมง
ต่างชาติขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย


 

ข่าว-ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


 

ข่าวสถานการณ์ประมง

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามข่าว
“ปลาทะเลนับแสนตายเกลื่อนหาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร”

วันที่ 6มิถุนายน 2557 มีข่าวโทรทัศน์ รายการเช้านี้ที่หมอชิตทางช่อง 7 สีรวมทั้งแหล่งข่าวต่างๆ ได้แก่ ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์ TNN สำนักข่าวไทย อสมท.และสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ใจความว่า พบปลาทะเลนับแสนตัวตายเกลื่อนหาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โดยชาวประมงและชาวบ้านได้จับปลาเหล่านั้นไปขายและบริโภคในครัวเรือน อ่านต่อ »

ชุมพร-ประมงจับกุ้งยักษ์ที่หายไปจากอ่าวไทยกว่า ๑๐ ปี สะท้อนความสมบูรณ์ทะเลอ่าวไทยหลังปิดอ่าว ๓ เดือน

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  หนังสือพิมพ์หลายฉบับ ได้แก่ เดลินิวส์ โพสท์ทูเดย์ ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ เป็นต้นลงข่าวเกี่ยวกับการจับกุ้งจังโก้ในจังหวัดชุมพรโดยระบุจากแหล่งข่าวเดียวกันคือนายสมพงษ์ พ่วงสะอาดเลขาธิการสมาคมชาวประมงอวนล้อมซั้งและเรือร่วมปากน้ำชุมพร กล่าวว่าผลจากมาตรการปิดอ่าวฯ ปี ๒๕๕๗ทำให้ช่วงเปิดอ่าวฯ เรือประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้มากกว่าทุกปี อ่านต่อ »

ความเป็นมาของแนวทางการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
บริเวณอ่าวไทยตอนใน (ปิดอ่าวตัว ก)

ตามที่สมาคมการประมงสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทย
ตอนในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาเป็นเวลายาวนาน สมาคมฯ จึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ดังนั้น สมาคมฯ ได้มีมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 อ่านต่อ »

พิกัดปะการังเทียม

สถานการณ์เครื่องมือประมงทะเลไทย :ลอบปูแบบพับได้

"ลอบปูแบบพับได้" เป็นเครื่องมือประมงทะเลประเภท "ลอบ"
ที่มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจะ
พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทั้งในส่วนของรูปแบบของลอบ
วิธีการทำการประมงลอบ อ่านต่อ »


 

ข่าวกิจกรรม สพท.