ข่าว กพท.

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559 ณ วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม

 


กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่28 วันที่ 1-10 ก.ค. 2559 ณ Alive Park ชั้น G ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดแสดงสัตว์ทะเลที่มีพิษและอันตราย โดยรวมเหล่านักล่า สุดอำมหิต (ปลากะรังหัวโขน, เม่นทะเลหนามยาว, งูสมิงทะเลปากเหลือง, งูชายธงหลังดำ, งูแสมรังลายคราม, งูแสมรังเหลือ, งูคออ่อนปากจะงอย, งูอ้ายงั่ว, ปลาสิงโต, ปลาปักเป้ากล่อง,
ปลาปักเป้าหนามทุเรียน, เเต่ากระ, เต่าตะนุ, ฉลาดหูดำ) ดูภาพกิจกรรมสัมภาษณ์รายการกบนอกกะลา เรื่องโครงการสร้างปะการังเทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายมาโนช รุ่งราตรี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ให้สัมภาษณ์รายการกบนอกกะลา เรื่องโครงการสร้างปะการังเทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารปลอดประสพ กรมประมงเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานสำรวจฯ บริเวณกลางอ่าวไทยโดยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ำ
และร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติฯ ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึกได้ดำเนินการสำรวจทรัพยากร
ประมงทะเลลึกบริเวณกลางอ่าวไทยด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ำในระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2557 เป็นเวลา 12 วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาความชุกชุม ชนิด และปริมาณของปลาผิวน้ำขนาดใหญ่

อ่านต่อ


งานวันประมงแห่งชาติครั้งที่๓๑ ประจำปี๒๕๕๗

การจัดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณท่าวิชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดนิทรรศการเรื่องธนาคารปูม้าและธนาคารไข่หมึก

ดูภาพกิจกรรม


มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง มอบปะการังเทียม จ.ชุมพร

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับกรมประมง ได้กำหนดจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านทุงมหา หมู่ที่๑ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดูภาพกิจกรรม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดนิทรรศการผลงานวิจัยในมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2557

กรมประมงได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014 Award) ซึ่งผลของการพิจารณารางวัลในครั้งนี้ กรมประมงได้รับรางวัล Bronze Award พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท โดยท่านผู้เชี่ยวชาญ สนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นผู้แทนกรมประมงรับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดูภาพกิจกรรม


 

ข่าว-ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างข่าวสถานการณ์ประมง

ความเป็นมาของแนวทางการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
บริเวณอ่าวไทยตอนใน (ปิดอ่าวตัว ก)

ตามที่สมาคมการประมงสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทย
ตอนในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาเป็นเวลายาวนาน สมาคมฯ จึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ดังนั้น สมาคมฯ ได้มีมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 อ่านต่อ »

พิกัดปะการังเทียม

สถานการณ์เครื่องมือประมงทะเลไทย :ลอบปูแบบพับได้

"ลอบปูแบบพับได้" เป็นเครื่องมือประมงทะเลประเภท "ลอบ"
ที่มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจะ
พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทั้งในส่วนของรูปแบบของลอบ
วิธีการทำการประมงลอบ อ่านต่อ »


 

ข่าวกิจกรรม กพท.