ข่าว กพท.

พิธีประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2560

พิธีประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ

อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล" (รุ่นที่ 1)

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล" (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมปลาลังชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง ระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลด้านการประมงทะเล การวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

ดูภาพกิจกรรม


 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่28 วันที่ 1-10 ก.ค. 2559 ณ Alive Park ชั้น G ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดแสดงสัตว์ทะเลที่มีพิษและอันตราย โดยรวมเหล่านักล่า สุดอำมหิต (ปลากะรังหัวโขน, เม่นทะเลหนามยาว, งูสมิงทะเลปากเหลือง, งูชายธงหลังดำ, งูแสมรังลายคราม, งูแสมรังเหลือ, งูคออ่อนปากจะงอย, งูอ้ายงั่ว, ปลาสิงโต, ปลาปักเป้ากล่อง,
ปลาปักเป้าหนามทุเรียน, เเต่ากระ, เต่าตะนุ, ฉลาดหูดำ) ดูภาพกิจกรรมสัมภาษณ์รายการกบนอกกะลา เรื่องโครงการสร้างปะการังเทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายมาโนช รุ่งราตรี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ให้สัมภาษณ์รายการกบนอกกะลา เรื่องโครงการสร้างปะการังเทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารปลอดประสพ กรมประมง 


มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง มอบปะการังเทียม จ.ชุมพร

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับกรมประมง ได้กำหนดจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านทุงมหา หมู่ที่๑ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดูภาพกิจกรรม


 


ข่าว-ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างข่าวสถานการณ์ประมง

ความเป็นมาของแนวทางการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
บริเวณอ่าวไทยตอนใน (ปิดอ่าวตัว ก)

ตามที่สมาคมการประมงสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทย
ตอนในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาเป็นเวลายาวนาน สมาคมฯ จึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ดังนั้น สมาคมฯ ได้มีมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 อ่านต่อ »

พิกัดปะการังเทียม

สถานการณ์เครื่องมือประมงทะเลไทย :ลอบปูแบบพับได้

"ลอบปูแบบพับได้" เป็นเครื่องมือประมงทะเลประเภท "ลอบ"
ที่มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจะ
พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทั้งในส่วนของรูปแบบของลอบ
วิธีการทำการประมงลอบ อ่านต่อ »