Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง 17/03/2557
ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง 3/03/2557
ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง18/02/2557
ราคากลางการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) 18/02/2557
ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/02/2557
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จ.ชุมพร 18/02/2557
ไฟล์ประกอบการสัมมนา การประมงทะเลของไทยในอนาคต
ข่าวกรมประมง : สอบราคาจ้างซ่อมระบบต่างๆ ของฝ่ายช่างกล เรือสำรวจประมงมหิดล 19/08/56
ข่าวกรมประมง : สอบราคาจ้างซ่อมระบบสื่อสารของเรือสำรวจประมงมหิดล 19/08/56
ข่าวกรมประมงเรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมระบบติดตามแพล่อปลาแบบกระตุ้นด้วยวิทยุ 16/07/56
ข่าวกรมประมงเรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของเรือสำรวจประมงมหิดล 16/07/56
สถานการณ์เครื่องมือประมงทะเลไทย : ลอบปูแบบพับได้ (ปรับปรุง)
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาใช้เพื่อจัดทำแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง
วัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
การทดลองใช้เรือใบไฟเบอร์กลาสประกอบใบเรือ
เรือไฟเบอร์กลาส ชัยพัฒนา กาชาดไทย
การสร้างเรือไฟเบอร์กลาส ชัยพัฒนา กาชาดไทย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูก ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2557 พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่ กุ้งกุลาดำ และปูม้า 7 แสนกว่าตัวฟื้นทะเลอันดามัน

 

Counter
Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ตั้งแต่ 01/10/2556 


E-mail : marine@dof.in.th,   kraimano@hotmail.com โทร. 02-562-0543 <webmaster> Update