INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 123, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 103, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4, เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 14, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 3"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  พลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ม.ค.58
  (รายละเอียด)
 • ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ถึงวันที่ 23 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้
  จำนวน 3 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
Read more...
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

รับข่าวสาร กกจ. ผ่าน FB

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "