INTRANET



บริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 98,ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 19, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 92, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 14, ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 1, ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 9, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  - ตัวอย่างบัญชีเปรียบเทียบการกำหนดตำแหน่ง
  - ตัวอย่างแผนภูมิโครงสร้าง
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรจุใหม่" รุ่นที่ 3
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
 • 14 สิงหาคม 2557 กรมประมงiรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
  นักวิชาการประมงฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
   
    

 • 8 สิงหาคม 2557 นายภวัตร คันธมธุรพจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  เข้ารวมอวยพรเนื่องในวันคลายวันเกิด อธิบดีกรมประมง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล 
   
      

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.6/ว276 ลว. 5 สิงหาคม 2557
  เรื่อง การสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูทตราสัญลักษณ์กรมประมง (แบบฟอร์มสั่งเสื้อ)
  (ภาพตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ต)
        
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง
  นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีจิตศัทธา
  ร่วมกราบนมัสการพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ ถวายภัตตาหารเช้า และร่วมฟังธรรมเทศนา
  ตามโครงการ การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของกรมประมง "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการ
  เป็นข้าราชการที่ดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจต์พระบรมราชินีนาถ"

   
   
    
   
 • 6 สิงหาคม 2557 นายภวัตร คันธมธุรพจน์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 ราย และเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุม กตส.1 อาครปรีดา กรรณสูตร
    
    
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ถึงวันที่ 5 ก.ย. 57(รายละเอียด)
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 13 ส.ค. 57
  (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
  เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
  (รายละเอียด)
Read more...
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

thumb2787E.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

รับข่าวสาร กกจ. ผ่าน FB

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 



Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "