กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์


Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  จำนวน 22 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  พลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ม.ค.58
  (รายละเอียด)
 • ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ถึงวันที่ 23 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้
  จำนวน 3 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
Read more...