กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์  • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
    (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    (รายละเอียด)
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
  •  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
     ในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 (รายละเอียด)
Read more...