กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

            

Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่างๆ
  ให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
   ในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 (รายละเอียด)
Read more...