INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 3, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, , ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 18, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
บทบาทหญิงชาย PDF Print
Written by thipwimon   
Friday, 22 April 2011 11:38

        

                     จดหมายข่าวมิติหญิงชายกับการพัฒนาประมง ปีที่ 1    

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 1

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 4

               บทบาทหญิงชายกับการศึกษา  ฉบับที่ 5

               บทบาทหญิงชายกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฉบับที่ 6

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 1 ปีที่ 2  

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 2 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการฑัฒนาประมง ฉบับที่ 3 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 4 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 5 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 6 ปีที่ 2

 

Last Updated ( Monday, 13 February 2012 18:19 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "