INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 3, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 18, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับบที่ 8 "
บทบาทหญิงชาย PDF Print
Written by thipwimon   
Friday, 22 April 2011 11:38

        

                     จดหมายข่าวมิติหญิงชายกับการพัฒนาประมง ปีที่ 1    

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 1

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 4

               บทบาทหญิงชายกับการศึกษา  ฉบับที่ 5

               บทบาทหญิงชายกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฉบับที่ 6

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 1 ปีที่ 2  

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 2 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการฑัฒนาประมง ฉบับที่ 3 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 4 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 5 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 6 ปีที่ 2

 

Last Updated ( Monday, 13 February 2012 18:19 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "