การจัดทำยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2556-2559)

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)

แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

การจัดทำงบประมาณ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจำปี กรมประมง

 

เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ


 

ปฏิทิน
«  May 2016  »
MTWTFSS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
ค้นหาข้อมูล
แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซด์นี้จากที่ใด
 
ผู้เข้าใช้งานในขณะนี้
We have 8 guests online
สถิตผู้เข้าเยี่ยมชม
Members : 1
Content : 185
Web Links : 34
Content View Hits : 1793535
Google Site Search
lightboxpopup

กองแผนงาน กรมประมง :: Planning Division, Department of Fisheries

กองแผนงานจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงภายในกรมประมง

กรมประมง

กองแผนงานจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงภายในกรมประมง
โดย นางอุมาพร พิมลบุตร (ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ) เป็นประธานฯ
เพื่อติดตามความคืบหน้าและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานฯ
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง ประจำวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Last Updated (Friday, 27 May 2016 11:35)

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

รายงานประจำปี 2558 กรมประมง

คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง

 

พื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวแต่เหมาะสมสำรับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 

การจัดทำ Zoning ในระดับจังหวัด (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 

Last Updated (Friday, 10 June 2016 16:47)

Read more...

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 สิ้นไตรมาสที่ 3
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กุมภาพันธ์)
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน งบกลาง รายงานการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณ๊ฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาประมง IUU
แบบฟอร์มการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์มการขอผ่อนผันกรณีการเบิกจ่ายล่าช้า ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอผ่อนผันกรณีการเบิกจ่ายล่าช้า ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
แผน/ผล ปฏิบัติงานการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการเบิกจ่าย สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 59
แผน/ผล การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายสำหรับรายจ่่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Last Updated (Wednesday, 06 July 2016 13:13)

Read more...

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มขั้นต่ำ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าทรัพย์สิน พ.ส.ร.และ ส.ป.พ.
ตัวอย่างคำขอตั้งงบประมาณงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 2559

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

Last Updated (Friday, 27 May 2016 11:42)

Read more...

 

ผลการปฏิบัติงาน

สรุปความก้าวหน้างานวิจัยปีงบประมาณ 2558
ผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายปีงบประมาณ 2559
สรุปผลงานปีงบประมาณ 2559
กราฟความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2559
การดำเนินการด้านการวิจัย

Last Updated (Tuesday, 12 July 2016 14:15)

Read more...

 
ระบบสารสนเทศ

ipa

dpis

gfmis

กรมบัญชีกลาง

e-saraban


ipa

เช็คเมลล์

 mail_dof

mail_fisheries

Links หน่วยงาน
กรมประมง

 กรมประมง

KM

การจัดทำยุทธศาสตร์