การจัดทำยุทธศาตร์

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2556-2559)

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)

แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

การจัดทำงบประมาณ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจำปี กรมประมง

เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ


ปฏิทิน
«  June 2014  »
MTWTFSS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
ค้นหาข้อมูล
แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซด์นี้จากที่ใด
 
ผู้เข้าใช้งานในขณะนี้
We have 15 guests online
สถิตผู้เข้าเยี่ยมชม
Members : 1
Content : 149
Web Links : 34
Content View Hits : 1358147
Google Site Search
lightboxpopup

กองแผนงาน กรมประมง :: Planning Division, Department of Fisheries

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องตประพฤติมิชอบของกรมประมง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบของกรมประมง” ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557

ณ บรู๊คไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

Last Updated (Friday, 05 September 2014 11:04)

Read more...

 

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมประมง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบของกรมประมง” ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557

ณ บรู๊คไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

Last Updated (Friday, 29 August 2014 10:15)

Read more...

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม 2552

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สิงหาคม 2552

                        กรมประมงได้รับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.. จำนวน 3,086.77 ล้านบาท จัดสรร ดังนี้ เงินเดือน 761.20 ล้านบาท ค่าจ้างประจำ 320.86 ล้านบาท พนักงานราชการ 361.53 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,010.07 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค 81.12 ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ 148.67 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 248.50 ล้านบาท เงินอุดหนุน 118.73 ล้านบาท และรายจ่ายอื่น 36.10 ล้านบาท สิงหาคม 2552


                       
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,472.08 ล้านบาท แยกเป็น เงินเดือน 728.24 ล้านบาท ค่าจ้างประจำ 282.52 ล้านบาท พนักงานราชการ 326.61 บาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 768.72 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค 85.13 ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ 94.66 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 86.42 ล้านบาท เงินอุดหนุน 78.12 ล้านบาท และรายจ่ายอื่น 21.67 ล้านบาท


ดูผลงานย้อนหลังรายเดือน

Last Updated (Thursday, 22 October 2009 13:46)

 

วันวานร่วม ฟันฝ่า วันข้างหน้าใจผูกพัน ด้วยรัก กองแผนงาน 7 สิงหาคม 2557

กองแผนงานจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วยคุณมะลิ ลาน้ำเที่ยง

คุณชัชวาลย์ ชุ่มเย็น และคุณณพศิลป์ ทิศหล้า ซึ่งย้ายไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น

โดยมี คุณเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รรก.ผอ.กองแผนงาน

และเจ้าหน้าที่ของกองแผนงานร่วมแสดงความยินดี

 

Last Updated (Friday, 15 August 2014 15:01)

Read more...

 

การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1 กองแผนงาน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7

โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน

 

Last Updated (Thursday, 07 August 2014 16:40)

Read more...

 
ตราสัญลักษณ์

เช็คเมลล์

 mail_dof

mail_fisheries

ระบบสารสนเทศ

dpis

gfmis

กรมบัญชีกลาง

e-saraban

ipa

ipa

Links หน่วยงาน
กรมประมง

 กรมประมง

KM

การจัดทำยุทธศาสตร์