การจัดทำยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2556-2559)

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)

แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

การจัดทำงบประมาณ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจำปี กรมประมง

 

เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ


 

ปฏิทิน
«  September 2015  »
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
ค้นหาข้อมูล
แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซด์นี้จากที่ใด
 
ผู้เข้าใช้งานในขณะนี้
We have 4 guests online
สถิตผู้เข้าเยี่ยมชม
Members : 1
Content : 178
Web Links : 34
Content View Hits : 1700726
Google Site Search

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน 2554

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน 2554

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

   กรมประมงได้รับงบประมาณ จำนวน 1,225.83 ล้านบาท จัดสรร ดังนี้ งบบุคลากร
782.36 ล้านบาท (เงินเดือน 421.10 ล้านบาท ค่าจ้างประจำ 150.50 ล้านบาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 210.76 ล้านบาท)งบดำเนินงาน 396.95 ล้านบาท
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 369.13 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค 27.82 ล้านบาท)
งบลงทุน 0 ล้านบาท (ค่าครุภัณฑ์ 0 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 ล้านบาท)
งบเงินอุดหนุน 42.35 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 4.17 ล้านบาท

 

          ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 273.02 ล้านบาท แยกเป็น งบบุคลากร
240.67 ล้านบาท (เงินเดือน 137.85 ล้านบาท ค่าจ้างประจำ 51.31 ล้านบาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 51.51 ล้านบาท) งบดำเนินงาน 31.45 ล้านบาท
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26.91 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค 4.55 ล้านบาท)
งบลงทุน 0.00 ล้านบาท (ค่าครุภัณฑ์ 0.00 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00
ล้านบาท) งบเงินอุดหนุน 0.00 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 0.89 ล้านบาท

 
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 07:53:53 รวบรวม : กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 2 กองแผนงานดูผลงานย้อนหลังรายเดือน

Last Updated (Thursday, 23 February 2012 13:32)

 
ระบบสารสนเทศ

dpis

gfmis

กรมบัญชีกลาง

e-saraban

ipa

ipa

Links หน่วยงาน
กรมประมง

 กรมประมง

KM

การจัดทำยุทธศาสตร์