การจัดทำยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2556-2559)

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)

แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

การจัดทำงบประมาณ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจำปี กรมประมง

 

เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ


 

ปฏิทิน
«  August 2015  »
MTWTFSS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
ค้นหาข้อมูล
แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซด์นี้จากที่ใด
 
ผู้เข้าใช้งานในขณะนี้
We have 23 guests online
สถิตผู้เข้าเยี่ยมชม
Members : 1
Content : 178
Web Links : 34
Content View Hits : 1700444
Google Site Search

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มขั้นต่ำ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าทรัพย์สิน พ.ส.ร.และ ส.ป.พ.
ตัวอย่างคำขอตั้งงบประมาณงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 2559

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

แบบฟอร์ม-ตัวอย่างการฝึกอบรมสัมมนาประจำปี 2559
เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 2558
แบบฟอร์ม-ตัวอย่างการฝึกอบรมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๘
ชื่อแผนงานผลผลิตกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ความต้องการงบลงทุน 2558 เบื้องต้น
แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มแผนงาน-แผนเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มรายจ่ายประจำขั้นต่ำปี 2558
1.(ร่าง)ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2.คำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2557
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ(OUC)
รหัสงบประมาณ2554
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสำคัญการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 54
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อมูลค่าเช่าบ้านประจำปี 2553
ข้อมูลค่าเช่าทรัพย์สินประจำปี 2553


Last Updated (Thursday, 17 December 2015 15:25)

 
ระบบสารสนเทศ

dpis

gfmis

กรมบัญชีกลาง

e-saraban

ipa

ipa

Links หน่วยงาน
กรมประมง

 กรมประมง

KM

การจัดทำยุทธศาสตร์