การจัดทำยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2556-2559)

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)

แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

การจัดทำงบประมาณ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจำปี กรมประมง

 

เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ


 

ปฏิทิน
«  October 2016  »
MTWTFSS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
ค้นหาข้อมูล
แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซด์นี้จากที่ใด
 
ผู้เข้าใช้งานในขณะนี้
We have 9 guests online
สถิตผู้เข้าเยี่ยมชม
Members : 1
Content : 193
Web Links : 34
Content View Hits : 2169029
Google Site Search

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการ ปี 2560
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 2560
แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 งานวิจัย
แผนงาน/โครงการ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มขั้นต่ำ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าทรัพย์สิน พ.ส.ร.และ ส.ป.พ.
ตัวอย่างคำขอตั้งงบประมาณงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 2559

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

แบบฟอร์ม-ตัวอย่างการฝึกอบรมสัมมนาประจำปี 2559
เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 2558
แบบฟอร์ม-ตัวอย่างการฝึกอบรมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๘
ชื่อแผนงานผลผลิตกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ความต้องการงบลงทุน 2558 เบื้องต้น
แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มแผนงาน-แผนเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มรายจ่ายประจำขั้นต่ำปี 2558
1.(ร่าง)ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2.คำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2557
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556
เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ(OUC)
รหัสงบประมาณ2554
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสำคัญการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 54
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อมูลค่าเช่าบ้านประจำปี 2553
ข้อมูลค่าเช่าทรัพย์สินประจำปี 2553


Last Updated (Tuesday, 08 November 2016 16:05)

 
ระบบสารสนเทศ

ipa

dpis

gfmis

กรมบัญชีกลาง

e-saraban


ipa

Links หน่วยงาน
กรมประมง

 กรมประมง

KM

การจัดทำยุทธศาสตร์