กระดานถาม-ตอบ กองแผนงาน

หมวดหมู่ทั่วไป

[1] ห้องทั่วไป

[2] ฝ่ายบริหารทั่วไป

[3] กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1

[4] กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 2

[5] กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล

[6] กลุ่มแผนงานและนโยบายประมงแห่งชาติ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version