เอกสารการประชุมเรื่องการแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560...
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย...
อ่านทั้งหมด