Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

   DOF ติดต่อกรมประมง   ทิศทางกรมประมง   สารสนเทศภายในกรมประมง   คำรับรองปฏิบัติราชการ  

                                      ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   แผนผังเว็บไซต์       IPA   

งานสัมมนาวิชาการ

ข่าวการส่งออก


         


        

        

          การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายของไทย

 

                                                                      3-03-58

     
 

              แอฟริกาใต้พบ Red Tide ที่ชายฝั่งตะวันตก

     

  
                                                                        9-03-58

       

       

          EU เตือนระวังทูน่าปลอมฉลาก FAD Free Tunaนตลาด 3-03-58

           UAE มีการทำประมงที่ Overfished ...3-03-58

      TIP Report และ IUU สำหรับแก้ไขปัญหาสินค้าประมงไทยในตลาดโลก

           6-01-58

        ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปี 2557  13-08-57

      

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


         

          UK แจงอาหารทะเลแปรรูปยังมีเสถียรภาพแม้สภาวะตลาดรุนแรง...3-8-58

          เกาหลีใต้เพิ่มปริมาณการส่งออกทูน่า... 29-6-58

          การประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการใช้หนังสือกำกับการเคลื่อนย้าย

หอยสองฝา (Bivalve Mollusc Movement Document: BMD) ฉบับปรับปรุง....
22-6-58

          อินโดฯ กระตุ้นกลุ่มอาเซียน, ประเทศแอฟริกาให้ยุติการอุดหนุน

ประมงที่อาจเกิด IUU...25-05-58

                                     

อ่านต่อ...


บทความทางวิชาการ

บทความ

 

   สารชีวพิษจากปลาทะเล....28-08-58

   โลหะหนัก...26-8-58

   Histamine...6-7-58

   สารประกอบฟอตเฟต...1-6-58

   

อ่านต่อ...

                                                                                                 
 

ค้นหาเว็บ กตส.
ค้นหาเว็บ กูเกิล


หน่วยงานในสังกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมFish Inspection and Quality Control Division
  

  mail

  mail  สารบรรณ

  DPIS

  IPA

  กรมบัญชีกลาง